Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

  23/02/2017

1. Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình
 - Sinh ngày 09/05/1969
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương Mại Hoàng Sơn.
 - Email:   nguyencaosonhb@gmail.com

 2. Ông Hà Trung Nguyên - Phó chủ tịch thường trực
 - Sinh năm 1952
 - Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Tư vấn Xây dựng.

3. Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội

 - Sinh năm 1959
 - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Ngọc Truyền.

 4. Ông Đàm Anh Kỳ – Phó chủ tịch
 - Sinh năm 1974
 - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ.
 - Email:   AnhKyAp@gmail.com

5. Ông Vũ Duy Bổng – Phó chủ tịch

 - Sinh năm 1956
 - Giám đốc công ty Bất động sản An Thịnh

6. Ông Lương Quang Minh – Phó chủ tịch
 - Sinh năm 1976
 - Giám đốc BIDV – Chi nhánh Hòa Bình

7. Ông Vũ Đức Dũng – Phó chủ tịch
 - Sinh năm 1978
 - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

8. Ông Phạm Xuân Trí – Phó chủ tịch
 - Sinh năm 1971
 - Giám đốc công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến An

9. Ông Đỗ Duy Liên – Phó chủ tịch
 - Sinh năm 1981
 - Giám đốc công ty cổ phần Sao Vàng

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH
Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình
Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Lienhe@HoiDoanhNghiepHoaBinh.com
Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com

Bình luận