Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII

LTS: Ngày 7/7/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Hoà Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

CHÍNH TRỊ
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII
Thứ sáu, 7/7/2023 | 3:35:42 Chiều
(HBĐT) – LTS: Ngày 7/7/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Hoà Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau một buổi sáng việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đồng chí. Trước khi bế mạc Hội nghị, tôi xin phát biểu khái quát và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề và thống nhất: 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với hậu quả đại dịch Covid-19 kéo dài, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Tập trung lãnh đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ; thành lập 03 đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại các đảng bộ trực thuộc và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; tình hình Nhân dân cơ bản ổn định; không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho Nhân dân an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược; rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, ban hành các chủ trương lớn để chuẩn bị đầu tư, nâng cấp hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa… tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đã khởi công được một số dự án trọng điểm như: Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu); tuyến cáp treo Hương Bình tại Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tăng trưởng kinh tế đạt thấp, bằng 0,73%. Đến hết tháng 6 năm 2023: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.890,7 tỷ đồng, bằng 26% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được 1.222 tỷ đồng, đạt 12,1% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 21,91% so với số kế hoạch UBND tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Giá trị xuất khẩu tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước, bằng 45,51% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 56,66%. Văn hóa, xã hội được chú trọng; ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, năng lực khám, chữa bệnh cho Nhân dân và tăng cường các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là văn hóa dân tộc Mường và Nền văn hóa Hòa Bình. An sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc được quan tâm thực hiện. Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Tuy nhiên kết quả đó mới chỉ là bước khởi đầu, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2023 đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Đối với công tác xây dựng Đảng, các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đánh giá rõ những kết quả làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt lưu ý việc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đối với cấp mình, ngành mình, địa phương mình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào tháng 8/2023. Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, có giải pháp căn cơ giảm tỷ lệ đảng viên bị xóa tên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng tại các huyện, thành phố; giám sát chuyên đề việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Phối hợp nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân; thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, đặc biệt là vụ việc liên quan đến đất đai. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong giám sát, phản biện đối với các vấn đề lớn liên quan đến đời sống của Nhân dân. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội nông dân tỉnh và chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo kế hoạch. Tăng cường nắm tình hình, chủ động, kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện Hòa Bình năm 2023. Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động đối ngoại.

Đối với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đổi mới phương pháp điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả bốn nhiệm vụ đột phá chiến lược. Sớm thực hiện phân cấp quản lý từ tỉnh đến cơ sở trên cơ sở quy hoạch và năng lực cán bộ. Lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó quan tâm bố trí quỹ đất cho các công trình công cộng (công viên, bãi đỗ xe, nghĩa trang, khu xử lý chất thải, bệnh viện, sân vận động, …). Tiếp tục tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm du lịch. Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó quan tâm nhiều hơn nữa tới việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai, có dấu hiệu giữ đất, chờ cơ hội để chuyển nhượng, dự án vi phạm quy định về đầu tư; rà soát, đánh giá lại việc tài trợ quy hoạch của các tổ chức để có giải pháp giải quyết căn cơ về quy hoạch tạo tiền đề thu hút đầu tư; bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng tại một số khu vực tiềm năng để thu hút một số nhà đầu tư tiềm năng thực hiện một số dự án lớn tạo sự lan tỏa trong phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2023 để tăng tổng cung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chủ động công tác chuẩn bị đầu tư (rà soát quy chủ, đính chính thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch, …) các dự án đầu tư công. Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách Nhà nước; huy động các nguồn thu từ thuế, phí, đặc biệt quan tâm và đôn đốc thu nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ các khoản chi. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm; nâng cao năng lực quản lý và tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2023 – 2030” và “Nâng cao chất lượng, năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030”. Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Di tích khảo cổ Hang Xóm Trại và Mái Đá Làng Vành huyện Lạc Sơn và nền Văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới; xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng quản lý và hỗ trợ phát triển sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tăng cường thông tin, truyền thông; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả chính sách về dân tộc, tôn giáo; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu dự hội nghị, hoàn thiện báo cáo và kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hoà Bình: Đồng ý chủ trương về việc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Tờ trình số 83-TTr/TU, ngày 30/6/2023. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về Dự thảo Báo cáo, Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Thống nhất chủ trương ban hành Báo cáo, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả đã đạt được, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Hoà Bình

Nguồn tin theo: http://www.baohoabinh.com.vn/11/179716/phat-bieu-cua-dong-chi-nguyen-phi-l111ng,-uy-vien-du-khuyet-bch-t.udang,-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-12,-khoa-xvii.htm
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.