DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Ban chấp hành của hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, lãnh đạo và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực. Dưới đây danh sách Ban Chấp Hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Địa chỉ
1 Phạm Văn An Công ty TNHH XD&DV Cường Anh Yên Thuỷ
2 Nguyễn Ngọc Bắc Công ty TNHH MTV Phương Bắc Hội Cựu chiến binh
3 Lâm Đức Bình Công ty cổ phần ĐTXD&TM Lâm Bình Hội Cựu chiến binh
4 Ngô Tiến Bình Công ty TNHH MTV Sinh Phúc Tân Lạc
5 Vũ Duy Bổng Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hội du lịch
6 Phùng Minh Chung Công ty CP XD TM Đức Trung Mai Châu
7 Vũ Văn Doanh Công ty TNHH Đại Doanh Đà Bắc
8 Nguyễn Tất Định Công ty CP TM Định Nhuận Thành phố
9 Hoàng Công  Đoài Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Nam Ninh Yên Thuỷ
10 Nguyễn Văn Đức  Công ty TNHH MTV Đức Đạt Phát Lạc Sơn
11 Hoàng Minh Giám Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giám Hội Cựu chiến binh
12 Trần Thanh Hà Công ty TNHH Sơn Hà Thành phố
13 Nguyễn Tuấn Hải Công ty TNHH Quang Hùng Hoà Bình Kim Bôi
14 Trần Tuấn Hải Công ty TNHH Hải Ngân Tân Lạc
15 Bùi Văn Hải  Công ty TNHH  XD Thương mại Lan Hải Lạc Sơn
16 Đỗ Văn Hải Công ty CP Đại Phú Phát Hội du lịch
17 Nguyễn Xuân Hải Công ty CP XD TM 559 Doanh nghiệp trẻ
18 Đinh Thị  Hảo Công ty cổ phần kiến trúc Hải Anh Nữ doanh nhân
19 Nguyễn Bích Hằng Công ty TNHH MTV Thịnh Hằng 86 Nữ doanh nhân
20 Nguyễn Đình Hòa Công ty CP ĐT và XD Vinasan Tân Lạc
21 Bùi Văn  Hoàn Công ty TNHH Hùng Sơn Yên Thuỷ
22 Đào Quỳnh Hội Công ty TNHH tư vấn Việt Hà Cao Phong
23 Vũ Thị Hợp Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp Nữ doanh nhân
24 Phùng Mạnh Hùng Công ty Cổ phần V’Star Thành phố
25 Đỗ Văn Kim Công ty TNHH MTV XD Đức Cường Thành phố
26 Đàm Anh Kỳ Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Kỳ Thành phố
27 Nguyễn Duy Lành Công TNHH XD An Sinh Thành phố
28 Đỗ Duy Liên Công ty cổ phần Sao Vàng Doanh nghiệp trẻ
29 Nguyễn Hùng Mạnh Công ty TNHH XD Hùng Mạnh Tân Lạc
30 Lương Quang Minh Ngân hàng TMCP ĐT và PT Hòa Bình Thành phố
31 Nguyễn Tuấn Minh Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Minh Lương Sơn
32 Nguyễn Văn Minh Công ty TNHH Đức Thắng Kim Bôi
33 Nguyễn Thị Mỹ  Công ty TNHH Đầu tư và XD TM Mỹ Phong Lạc Sơn
34 Nguyễn Duy Ninh Công ty TNHH Sông Hồng Lạc Thuỷ
35 Châu Quang Nghĩa Công ty TNHH Quang Nghĩa Hội Cựu chiến binh
36 Hà Trung Nguyên Công ty CP XL và Tư vấn  XD Hòa Bình Thành phố
37 Đỗ Văn Nhanh Công ty TNHH Đức Nhanh Thành phố
38 Hà Hiển Nhiên Hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Mai Châu Hội Cựu chiến binh
39 Trần Lê Phú Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín Kim Bôi
40 Đinh Trần Quyết DNTN Quyết Nam Lạc Thuỷ
41 Phạm Xuân Quỳnh Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà Thành phố
42 Tạ Văn Sình Hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Thuỷ Hội Cựu chiến binh
43 Nguyễn Cao Sơn Công ty CP ĐT NL XD TM Hoàng Sơn Thành phố
44 Nguyễn Văn Sơn Công ty TNHH Đức Hùng Thành phố
45 Nguyễn Công Tải Công ty cổ phần XD&TM Đức Tải Thành phố
46 Lê Văn Tập Công ty TNHH Tuấn Lợi Tân Lạc
47 Đặng Ngọc Tính Công ty TNHH Bình Minh Thành phố
48 Phạm Duy Tỉu Công ty TNHH Bình Anh Thành phố
49 Phạm Anh Tuấn Công ty CP ĐT XD Sông Đà Thành phố
50 Lê Trọng  Tuấn Công ty TNHH xây dựng Trọng Tiến Đà Bắc
51 Hoàng Văn Tuấn Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thành Thành phố
52 Lê Xuân Thành Công ty TNHH XD TM Xuân Thành Lạc Thuỷ
53 Võ Chí Thạnh Công ty TNHH XD-TM Thuận Thành. Lương Sơn
54 Lê Thị Thảo Công ty cổ phần Việt Tùng Nữ doanh nhân
55 Phạm Duy Thắng Công ty cổ phần dịch vụ Ngọc Lâm Lương Sơn
56 Hà Văn Thắng Công ty cổ phần 26/3 Hoà Bình Thành phố
57 Nguyễn Văn Thắng Công ty TNHH XD&TM Thắng Hải Mai Châu
58 Nguyễn Văn Thập Công ty Cổ phần Ngũ Hành Sơn Kim Bôi
59 Bùi Thị Thu Công ty TNHH du lịch Quỳnh Anh Kim Bôi
60 Nguyễn Kiến Thủy Công ty TNHH xây dựng 567 Mai Châu
61 Vũ Thị Lệ Thuỷ Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong Cao Phong
62 Ngô Minh Trọng Công ty TNHH xây dựng Trường Sơn CP Cao Phong
63  Phạm Như Trung  Công ty TNHH Như Lộc Lạc Sơn
64 Nguyễn Ngọc Truyền Công ty TNHH Ngọc Truyền Thành phố

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HOÀ BÌNH