DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Số TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
1 Phạm Văn An Nam 1971 Giám đốc Công ty TNHH XD&DV Cường Anh Yên Thuỷ
2 Nguyễn Ngọc Bắc Nam 1964 Giám đốc Công ty TNHH MTV Phương Bắc Hội CCB
3 Nguyễn Thành Biên Nam 1954 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện tử viễn thông Thành Biên Hội CCB
4 Lâm Đức Bình Nam 1958 Giám đốc Công ty cổ phần ĐTXD&TM Lâm Bình Hội CCB
5 Ngô Tiến Bình Nam 1958 Giám đốc Công ty TNHH MTV Sinh Phúc Tân Lạc
6 Vũ Duy Bổng Nam 1956 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hội du lịch
7 Phùng Minh Chung Nam 1967 Giám đốc Công ty CP XD TM Đức Trung Mai Châu
8 Vũ Văn Doanh Nam 1969 Giám đốc Công ty TNHH Đại Doanh Đà Bắc
9 Nguyễn Tất Định Nam 1963 Giám đốc Công ty CP TM Định Nhuận Thành phố
10 Hoàng Công Đoài Nam 1948 Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Nam Ninh Yên Thuỷ
11 Nguyễn Văn Đức Nam 1962 Giám đốc  Công ty TNHH MTV Đức Đạt Phát Lạc Sơn
12 Hoàng Minh Giám Nam 1955 Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giám Hội CCB
13 Trần Thanh Nam 1970 Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà Thành phố
14 Nguyễn Tuấn Hải Nam 1986 Giám đốc Công ty TNHH Quang Hùng Kim Bôi
15 Trần Tuấn Hải Nam 1979 Giám đốc Công ty TNHH Hải Ngân Tân Lạc
16 Bùi Văn Hải  Nam 1965 Giám đốc  Công ty TNHH  XD Thương mại Lan Hải Lạc Sơn
17 Đỗ Văn Hải Nam 1964 Giám đốc Công ty CP Đại Phú Phát Hội du lịch
18 Nguyễn Xuân Hải Nam 1972 Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD TM 559 DN Trẻ
19 Đinh Thị Hảo Nữ 1974 Giám đốc Công ty cổ phần kiến trúc Hải Anh Nữ doanh nhân
20 Nguyễn Bích Hằng Nữ 1986 Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hằng 86 Nữ doanh nhân
21 Nguyễn Đình Hòa Nam 1969 Giám đốc Công ty CP ĐT và XD Vinasan Tân Lạc
22 Bùi Văn Hoàn Nam 1973 Giám đốc Công ty TNHH Hùng Sơn Yên Thuỷ
23 Đào Quỳnh Hội Nam 1972 Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà Cao Phong
24 Phùng Mạnh Hùng Nam 1975 Giám đốc Công ty Cổ phần V’Star Thành phố
25 Đỗ Văn Kim Nam 1970 Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Đức Cường Thành phố
26 Đàm Anh Kỳ Nam 1974  Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Kỳ Thành phố
27 Nguyễn Duy Lành Nam 1961  Giám đốc Công TNHH XD An Sinh Thành phố
28 Đỗ Duy Liên Nam 1981 Giám đốc Công ty cổ phần Sao Vàng DN Trẻ
29 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 1960 Giám đốc Công ty TNHH XD Hùng Mạnh Tân Lạc
30 Lương Quang Minh Nam 1976 Giám đốc Ngân hàng TMCP ĐT và PT Hòa Bình Thành phố
31 Nguyễn Tuấn Minh Nam 1966 Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Minh Lương Sơn
32 Nguyễn Văn Minh Nam 1971 Giám đốc Công ty TNHH Đức Thắng Kim Bôi
33 Nguyễn Thị Mỹ  Nữ 1964 Giám đốc  Công ty TNHH Đầu tư và XD TM Mỹ Phong Lạc Sơn
34 Nguyễn Duy Ninh Nam 1970 Giám đốc Công ty TNHH Sông Hồng Lạc Thuỷ
35 Châu Quang Nghĩa Nam 1962 Giám đốc Công ty TNHH Quang Nghĩa Hội CCB
36 Hà Trung Nguyên Nam 1952 Chủ tịch HĐQT Công ty CP XL và Tư vấn  XD Hòa Bình Thành phố
37 Đỗ Văn Nhanh Nam 1964 Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhanh Thành phố
38 Hà Hiển Nhiên Nam 1960 Chủ tịch Hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Mai Châu Hội CCB
39 Trần Lê Phú Nam 1971 Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín Kim Bôi
40 Đinh Trần Quyết Nam 1972 Giám đốc DNTN Quyết Nam Lạc Thuỷ
41 Phạm Xuân Quỳnh Nam 1968 Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà Thành phố
42 Tạ Văn  Sình Nam 1965 Chủ tịch Hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Thuỷ Hội CCB
43 Nguyễn Cao Sơn Nam 1969 Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT NL XD TM Hoàng Sơn Thành phố
44 Nguyễn Văn Sơn Nam 1973 Giám đốc Công ty TNHH Đức Hùng Thành phố
45 Nguyễn Công Tải Nam 1972 Giám đốc Công ty cổ phần XD&TM Đức Tải Thành phố
46 Lê Văn Tập Nam 1965 Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Lợi Tân Lạc
47 Đặng Ngọc Tính Nam 1967 Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh Thành phố
48 Phạm Duy Tỉu Nam 1967 Giám đốc Công ty TNHH Bình Anh Thành phố
49 Phạm Anh Tuấn Nam 1966 Giám đốc Công ty CP ĐT XD Sông Đà Thành phố
50 Lê Trọng Tuấn Nam 1980 Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Trọng Tiến Đà Bắc
51 Hoàng Văn Tuấn Nam 1975 Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thành Thành phố
52 Lê Xuân Thành Nam 1964 Giám đốc Công ty TNHH XD TM Xuân Thành Lạc Thuỷ
53 Võ Chí Thạnh Nam 1961 Giám đốc Công ty TNHH XD-TM Thuận Thành. Lương Sơn
54 Lê Thị Thảo Nữ 1971 Phó  Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tùng Nữ doanh nhân
55 Phạm Duy Thắng Nam 1965 Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Ngọc Lâm Lương Sơn
56 Hà Văn Thắng Nam 1963 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 26/3 Hoà Bình Thành phố
57 Nguyễn Văn Thắng Nam 1972 Giám đốc Công ty TNHH XD&TM Thắng Hải Mai Châu
58 Nguyễn Văn Thập Nam 1961 Giám đốc Công ty Cổ phần Ngũ Hành Sơn Kim Bôi
59 Bùi Thị Thu Nữ 1976 Giám đốc Công ty TNHH du lịch Quỳnh Anh Kim Bôi
60 Nguyễn Kiến Thủy Nam 1967 Giám đốc Công ty TNHH xây dựng 567 Mai Châu
61 Vũ Thị Lệ Thuỷ Nữ 1983 Giám đốc Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong Cao Phong
62 Phạm Xuân Trí Nam 1971 Giám đốc Công ty TNHH ĐT XD Tiến An Thành phố
63 Ngô Minh Trọng Nam 1976 Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Trường Sơn CP Cao Phong
64  Phạm Như Trung  Nam 1967 Giám đốc  Công ty TNHH Như Lộc Lạc Sơn
65 Nguyễn Ngọc Truyền Nam 1959  Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Truyền Thành phố

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HOÀ BÌNH