Danh mục

Hệ thống văn bản

I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối…

Download I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triẽn khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu (Tóm tắt nội dung) Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người…
Đọc thêm...

Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình – Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất…

Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình - Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Link Download Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình…
Đọc thêm...

HƯỚNG DẪN Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp – doanh nhân…

HƯỚNG Dẫn Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp - doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình" lần V, năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 24/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tô chức…
Đọc thêm...

QUY ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa…

QUY ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Link download tài liệu 22T5QDquydinhdaugiadatdegiaodatcothutienhoacchothuedatV2 (1) QUY ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất…
Đọc thêm...

Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa…
Đọc thêm...

Nghị định Số: 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh…

- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, chưa được hỗ trợ lãi suất từ NSNN. Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu…
Đọc thêm...

Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành…

Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành Hòa Bình 2021. Download Tài liệu DDCI HÒA BÌNH 2021 - DDCI là hoạt động thiết yếu để phản ánh tiếng nói của cộng đồng DN, NĐT hoạt động trên địa…
Đọc thêm...