Danh mục

Hệ thống văn bản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch

Ngày 5/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa…
Đọc thêm...

Số 1545 /QĐ-UBND: Quyết định Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành…

QUYẾT ĐỊNH Số 1545 /QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình Download tài liệu tại link: QĐ Số 1545 /QĐ-UBND: Quyết định Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban,…
Đọc thêm...

Bộ Thông tin và Truyền thông: ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông…

Trước thực trạng nhiều tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội có xu hướng xuất bản tin tức, trình bày, dẫn nguồn, thậm chí, cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, theo hướng gây hiểu nhầm là báo hoặc báo điện tử……
Đọc thêm...

Thông tư số 40/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán; Giám định tư pháp về giá; Giám định tư pháp về chứng khoán; Giám định tư pháp về thuế; Giám định tư pháp về hải quan; Giám…
Đọc thêm...

I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối…

Download I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triẽn khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu (Tóm tắt nội dung) Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người…
Đọc thêm...

Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình – Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất…

Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình - Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Link Download Quyết định QPPL số 14/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình…
Đọc thêm...