Danh mục

Hệ thống văn bản

Văn bản nổi bật tuần 12 năm 2023

Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới; Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng; Gỡ vướng mắc về cập nhật thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ…

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021 về đăng kiểm phương tiện ô tô có hiêu lực từ ngày…

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ 0h…

Nghị quyết của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị…

Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 Nghị quyết nêu rõ: giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 đối…