Hoạt động của Hội

Tin mới

Điểm chỉ số PCI Hòa Bình năm 2022 (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức công bố Báo cáo thường niên "Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh" (PCI) 2022. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình xin…