Danh sách Ban thường vụ – Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hoàng Sơn Building, Tổ 1, Đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


1. ÔNG: NGUYỄN CAO SƠN

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình
Sinh năm: 1969
Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam


2. ÔNG: HÀ TRUNG NGUYÊN

– Phó chủ tịch thường trực
– Sinh năm 1952
– Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Tư vấn Xây dựng.


3. ÔNG: NGUYỄN NGỌC TRUYỀN

– Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội
– Sinh năm 1959
– Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Ngọc Truyền.


4. ÔNG: ĐÀM ANH KỲ

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1974
– Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ.


5. ÔNG: VŨ DUY BỔNG

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1956
– Giám đốc công ty Bất động sản An Thịnh

6. ÔNG: LƯƠNG QUANG MINH

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1976
– Giám đốc BIDV – Chi nhánh Hòa Bình


7. BÀ: ĐINH THỊ HẢO

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1974
– Giám đốc Công ty cổ phần kiến trúc Hải Anh

8. ÔNG: PHẠM XUÂN TRÍ

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1971
– Giám đốc công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến An


9. ÔNG: ĐỖ DUY LIÊM

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1981
– Giám đốc công ty cổ phần Sao Vàng


10. ÔNG: NGUYỄN THÀNH BIÊN

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1954
– Giám đốc Công ty cổ phần điện tử viễn thông Thành Biên

11. ÔNG: HÀ VĂN THẮNG

– Phú chủ tịch
– Sinh năm 1963
– Giám đốc Công ty cổ phần 26/3 Hoà Bình