Danh sách Ban thường vụ – Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hoàng Sơn Building, Tổ 1, Đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


1. ÔNG: NGUYỄN CAO SƠN

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình
Sinh năm: 1969
Email: [email protected]


2. ÔNG: HÀ TRUNG NGUYÊN

– Phó chủ tịch thường trực
– Sinh năm 1952
– Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Tư vấn Xây dựng.


3. ÔNG: NGUYỄN NGỌC TRUYỀN

– Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội
– Sinh năm 1959
– Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Ngọc Truyền.


4. ÔNG: ĐÀM ANH KỲ

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1974
– Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ.


5. ÔNG: VŨ DUY BỔNG

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1956
– Giám đốc công ty Bất động sản An Thịnh

6. ÔNG: LƯƠNG QUANG MINH

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1976
– Giám đốc BIDV – Chi nhánh Hòa Bình


7. BÀ: ĐINH THỊ HẢO

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1974
– Giám đốc Công ty cổ phần kiến trúc Hải Anh

8. ÔNG: PHẠM XUÂN TRÍ

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1971
– Giám đốc công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến An


9. ÔNG: ĐỖ DUY LIÊM

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1981
– Giám đốc công ty cổ phần Sao Vàng


10. ÔNG: NGUYỄN THÀNH BIÊN

– Phó chủ tịch
– Sinh năm 1954
– Giám đốc Công ty cổ phần điện tử viễn thông Thành Biên

11. ÔNG: HÀ VĂN THẮNG

– Phú chủ tịch
– Sinh năm 1963
– Giám đốc Công ty cổ phần 26/3 Hoà Bình