Danh mục

Chỉ số năng lực cạnh tranh – DDCI Hòa Bình

Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Doanh nghiệp Hòa Bình: Tập huấn triển khai chỉ số Đánh giá các Sở, Ngành, các Huyện, Thành Phố

Ngày 03/7/2021 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Bộ chỉ số DDCI năm 2021 tại Tầng 6, Grand Hotel - Diamond Palace. Với nội dung giới thiệu về bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp…
Đọc thêm...