DDCI Hòa Bình: Chỉ số Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép của các huyện, thành phố Hòa Bình

DDCI cấp huyện, thành phố theo Chỉ số thành phần – Chỉ số Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép của các huyện, thành phố. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép là nội dung quan trọng trong công tác điều hành của chính quyền cấp huyện/thành phố và sở ban ngành. Chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép được hiểu là chỉ số liên quan đến tất cả các thủ tục mà cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện để đi vào hoạt động hoặc để dự án của mình đi vào hoạt động, như đăng ký thành lập, thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký lao động, bảo hiểm XH, cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường… Bên cạnh đó, chỉ số này cũng đề cập đến việc các địa phương có tạo thuận lợi hay gây khó dễ để các HKD đi vào hoạt động

Ở cấp chính quyền cấp huyện, hộ kinh doanh cá thể hoặc hợp tác xã là những đối tượng chính có liên quan tới thủ tục gia nhập thị trường, trong khi doanh nghiệp cũng phải hoàn thành một số thủ tục pháp lý nhất định.Thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) là nội dung quan trọng nhất trong việc gia nhập thị trường. Những hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã cần thực hiện việc đăng ký tại Phòng tài chính Kế hoạch (đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường) hoặc Phòng Kinh tế (đối với những hàng hóa, dịch vụ có điều kiện) ở địa phương nơi có kế hoạch sẽ sản xuất kinh doanh. Ngoài đăng ký kinh doanh, các thủ tục về đầu tư, xây dựng cũng có vấn đề ảnh hưởng trực tiếp. Tính hiệu quả, hợp lý của quy trình thực hiện các TTHC này sẽ tác động tới sự dễ dàng trong khởi sự kinh doanh của các đối tượng liên quan.

Điểm số DDCI cấp huyện, thành phố cho thấy thực tế gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép không phải lĩnh vực được đánh giá cao tại các huyện, thành phố thuộc Hòa Bình. Chỉ số này đạt 7,6 điểm, thuộc nhóm giữa so với 9 CSTP còn lại.

Theo địa phương Yên Thủy, Lương Sơn và TP. Hòa Bình là các địa phương đạt được điểm số tốt hơn so với các địa phương còn lại. Nhìn chung với 3 địa phương thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số gia nhập thị trường, các HKD thủ tục thành lập hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện khá dễ dàng. Mặc dù vậy, ngay cả trường hợp các địa phương đứng đầu nhóm xếp hạng gia nhập thị trường tốt cũng còn những yếu điểm cần khắc phục như: thời gian tìm hiểu về thủ tục gia nhập thị trường tại TP. Hòa Bình, Yên Thủy còn mất nhiều thời gian (điểm số chỉ tiêu này của TP. Hòa Bình là 6,35 và Yên Thủy là 6 điểm). Với các địa phương còn lại, điểm số gia nhập thị trường vẫn chưa thực sự khả quan (mức điểm khá). Do đó, việc đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để các HKD gia nhập thị trường dễ dàng là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn ở hầu hết các huyện, thành phố tại Hòa Bình.

Ngoài Lạc Sơn, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký thành lập các HKD tại các địa phương còn lại có nhiều điểm tích cực. Bằng chứng là điểm số tổng hợp cho chỉ tiêu này đạt 8,17 điểm.

Liên quan đến vấn đề gia nhập thị trường của Hòa Bình, chỉ tiêu mà hầu hết các huyện, thành phố cần quan tâm nhất là thời gian các HKD dành cho việc tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ tục để đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành (lần đầu hoặc điều chỉnh). Chỉ tiêu này đạt 6,51 điểm (trung bình khá) xét trên bình diện toàn tỉnh. Nghĩa là, bước đầu cung cấp thông tin tại các địa phương làm chưa tốt, các HKD còn mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các thủ tục, trình tự đăng ký kinh doanh. Thậm chí có 15,30% HKD phải mất hơn 7 ngày để tìm hiểu về các thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, liên quan đến tổng thời gian các HKD cần bỏ ra để chính thức đi vào hoạt động (chỉ tiêu đạt 7,43 điểm).

Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả chung trong giải quyết thủ tục, cũng phần nào liên quan đến tính minh bạch thông tin sẽ được phân tích trong các phần tiếp theo của báo cáo. Do đó, phân tích chỉ tiêu trên, DDCI đưa ra thông điệp cho các địa phương cần quan tâm thúc đẩy cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh theo nhiều hình thức khác nhau (cổng thông tin điện tử dễ tìm kiếm, trụ sở bộ phận một cửa, cán bộ hướng dẫn, các phương tiện thông tin đại chúng khác…) để nâng cao hiệu quả chi phí gia nhập thị trường.

 

Đức Phượng – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.