Danh mục

Chỉ số năng lực cạnh tranh – DDCI Hòa Bình

Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành góp phần thúc đẩy nâng…

Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh về nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, ngày 30/7/2022, UBND tỉnh Hoà Bình đã ra Quyết định số 1545, về việc Ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở,…

Kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình năm 2022

Chiều 21/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình năm 2022. Năm 2022, Hòa Bình đánh giá 26 sở, ban, ngành và 10 huyện thành phố trong tỉnh. Dưới đây,…

Hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình…

Chiều 21/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình năm 2022. Điểm số và xếp hạng DDCI các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình năm 2022 Công…

DDCI Hòa Bình: Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI các sở, ban, ngành

Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI các sở, ban, ngành 1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép Chỉ số này gồm các chỉ tiêu 1.1. Tạo điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn để cơ sở sản xuất kinh doanh có thể đi vào hoạt…

DDCI Hòa Bình: Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI cấp huyện được đánh giá từ năm 2022

Ngày 30/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình (Chỉ số DDCI). Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình giới thiệu nội…

DDCI Hòa Bình: Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu

DDCI cấp huyện, thành phố theo Chỉ số thành phần - Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu. Cạnh tranh bình đẳng và đối xử công bằng cũng được DDCI nghiên cứu qua hệ thống các chỉ tiêu. Liên quan đến tiêu chí, các…