Danh mục

Chỉ số năng lực cạnh tranh – DDCI Hòa Bình

Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

DDCI Hòa Bình: Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI các sở, ban, ngành

Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI các sở, ban, ngành 1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép Chỉ số này gồm các chỉ tiêu 1.1. Tạo điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn để cơ sở sản xuất kinh doanh có thể đi vào hoạt…

DDCI Hòa Bình: Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu của DDCI cấp huyện được đánh giá từ năm 2022

Ngày 30/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình (Chỉ số DDCI). Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình giới thiệu nội…

DDCI Hòa Bình: Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu

DDCI cấp huyện, thành phố theo Chỉ số thành phần - Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu. Cạnh tranh bình đẳng và đối xử công bằng cũng được DDCI nghiên cứu qua hệ thống các chỉ tiêu. Liên quan đến tiêu chí, các…

DDCI Hòa Bình: Chỉ số Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép của các huyện, thành phố Hòa Bình

DDCI cấp huyện, thành phố theo Chỉ số thành phần - Chỉ số Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép của các huyện, thành phố. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép là nội dung quan trọng trong công tác điều hành của chính quyền cấp…

Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành…

Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành Hòa Bình 2021. Download Tài liệu DDCI HÒA BÌNH 2021 - DDCI là hoạt động thiết yếu để phản ánh tiếng nói của cộng đồng DN, NĐT hoạt động trên địa…

Huyện Yên Thủy có điểm số DDCI 89 điểm, ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng

Theo địa phương Yên Thủy, Lương Sơn và TP. Hòa Bình là các địa phương đạt được điểm số tốt hơn so với các địa phương còn lại. Nhìn chung với 3 địa phương thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số gia nhập thị trường, các HKD thủ tục thành lập hộ kinh…

Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành Hòa Bình năm 2021

Ngày 11/5, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị của UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (DDCI) năm 2021. DDCI là hoạt động…