Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành Hòa Bình 2021

Tài liệu: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành Hòa Bình 2021. Download Tài liệu DDCI HÒA BÌNH 2021 – DDCI là hoạt động thiết yếu để phản ánh tiếng nói của cộng đồng DN, NĐT hoạt động trên địa bàn tỉnh; đánh giá chất lượng hoạt động quản lý, điều hành của 26 sở, ban, ngành và 10 huyện, thành phố. DDCI Hòa Bình được đơn vị tư vấn độc lập tiến hành khảo sát 1.000 DN, HTX và hộ kinh doanh; có 957 phiếu trả lời.

Kết quả cho thấy, điểm số và xếp hạng DDCI cấp huyện, thành phố ở nhóm “Tốt” có huyện Yên Thủy với 89 điểm; nhóm “Khá” 8 địa phương gồm: Đà Bắc, TP Hòa Bình, Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc, Cao Phong; huyện Lạc Thủy ở nhóm “Trung bình khá” với 67,83 điểm. DDCI cấp huyện phản ánh qua 9 chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; Tính năng động; Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật; Chi phí không chính thức; Hỗ trợ SX-KD; Tiếp cận đất đai; Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT.

Download Tài liệu DDCI HÒA BÌNH 2021

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.