Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành Hòa Bình năm 2021

Ngày 11/5, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị của UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (DDCI) năm 2021.

DDCI là hoạt động thiết yếu để phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh, đánh giá chất lượng hoạt động quản lý, điều hành của 26 sở, ban, ngành và 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Để giúp lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở, ngành và độc giả nắm rõ hơn vấn đề này và có ý kiến góp ý, phản hồi để nâng cao hơn nữa việc đánh giá, xếp hạng DDCI năm 2022 và những năm tiếp theo, Từ ngày 16/5/2022, Trang tin điện tử Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình mở chuyên mục “Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành năm 2021”

Điểm số và xếp hạng DDCI cấp huyện, thành phố

Với thang điểm tối đa là 100, điểm tổng hợp chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, và thứ hạng tương ứng của các huyện, thành phố được phân theo nhóm:

– Nhóm “Tốt” là những địa phương có điểm số từ 80,00 điểm trở lên, bao gồm Yên Thủy (89,00 điểm)
– Nhóm “Khá” là những địa phương có điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00, bao gồm 8 huyện, thành phố: Đà Bắc, TP. Hòa Bình, Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc, Cao Phong
– Nhóm “Trung Bình Khá” là những địa phương có điểm số từ 60,00 tới 70,00, bao gồm Lạc Thủy (67,83 điểm).

DDCI cấp huyện Hòa Bình năm 2021 phản ánh các khía cạnh quản lý kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó DDCI cấp huyện phản ánh qua 09 chỉ số thành phần bao gồm: 1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; 2. Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; 3.Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; 4.Tính năng động, 5. Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật ; 6.Chi phí không chính thức ; 7.Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh ; 8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT và 9.Tiếp cận đất đai.
Trung bình toàn tỉnh, chỉ số thành phần về chi phí không chính thức đạt điểm số cao nhất với mức điểm trung bình là 7,94. Điểm số chỉ số thành phần thấp nhất liên quan đến minh bạch thông tin và đối xử công bằng với 7,26 điểm.

Điểm số chỉ số thành phần theo DDCI cấp huyện, thành phố năm  2021

 

Tài liệu DDCI HÒA BÌNH 2021

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.