Thực hiện tốt Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành góp phần thúc đẩy nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình

Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh về nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, ngày 30/7/2022, UBND tỉnh Hoà Bình đã ra Quyết định số 1545, về việc Ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hoà Bình. Trong đó, giao cho HHDN tỉnh Hoà Bình chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, HHDN tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Economica Vietnam là đơn vị tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm, triển khai bộ chỉ số DDCI tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng phương pháp luận, phương pháp khảo sát cho Bộ chỉ số. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các chuyên gia, đơn vị liên quan và Bộ chỉ số được ban hành, Economica Vietnam đã xây dựng phiếu đánh giá đảm bảo chặt chẽ, khách quan, phù hợp với chức năng,nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các địa phương và tình hình thực tế của các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

DDCI Hoà Bình năm 2022 được triển khai thực hiện từ ngày 01/08 đến 10/11/2022. Đơn vị tư vấn độc lập đã tiến hành khảo sát tổng hợp ý kiến của 1.534 phiếu điều tra, trong đó 893 ý kiến của các cơ sở SX-KD cấp huyện (chủ yếu là các hộ kinh doanh, một phần nhỏ là các doanh nghiệp và HTX) và 641 phiếu từ chủ doanh nghiệp, HTX. Khảo sát DDCI các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Hoà Bình được tiến hành chủ yếu theo phương thức phỏng vấn trực tiếp. Các Điều tra viên đến từng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tại các huyện, thành phố để phát phiếu; hướng dẫn, giải thích, đảm bảo sự chính xác và khách quan. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và Internet cho việc triển khai DDCI cũng được tăng cường nhằm đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, khả năng khai thác dữ liệu thuận tiện và giảm dần chi phí triển khai

Phó Chủ tịch HHDN tỉnh Hà Trung Nguyên đánh giá: Quá trình xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và sở, ban, ngành được sự đồng tình và quyết tâm cải cách hành chính cao của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng và tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, coi đây là nhân tố thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh. DDCI được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các địa phương và các sở, ban, ngành về phương pháp luận qua trao đổi tại các buổi hội thảo, hội nghị. Đặc biệt, quá trình tham gia các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã mạnh dạn chia sẻ ý kiến, ủng hộ chủ trương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh và chung tay trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh. Chúng tôi kỳ vọng, DDCI sẽ góp phần đắc lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh chung của toàn tỉnh.

Năm 2022, Hòa Bình đánh giá 26 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với 28 lĩnh vực quản lý được đánh giá bởi 641 HTX, doanh nghiệp và một số hộ kinh doanh có thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công. Kết quả xếp hạng chỉ số DDCI năm 2022, từ tốp cuối năm 2021, BQL các KCN tỉnh đã vươn lên đứng đầu với 80,04 điểm; vị trí thứ hai là BHXH tỉnh với 78,58 điểm; vị trí thứ ba là sở KH&ĐT với 77,94 điểm. Đứng tốp cuối là các sở VHTT&DL, Tư pháp và BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng

Điểm số DDCI cho thấy các sở, ban, ngành tiếp tục có sự theo đuổi sát sao về điểm số và thứ hạng. Các vị trí chênh lệch nhau phổ biến từ 0,1 – 0,5 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số đã có phần kéo giãn cho thấy tốc độ cải cách không giống nhau giữa các sở, ban, ngành. Chênh lệch giữa đơn vị xếp thứ nhất và cuối cùng trong bảng xếp hạng là 10,04 điểm. Trước đó, năm 2021, con số này là 7,64 điểm (thang điểm 100 điểm).

Đối với DDCI cấp huyện được tổng hợp và phân tích dựa trên ý kiến của 893 chủ cơ sở SX-KD trên địa bàn 10 huyện, thành phố. DDCI cấp huyện phản ánh các khía cạnh quản lý kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thông qua 9 chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; tính năng động; chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật; chi phí không chính thức; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT; tiếp cận đất đai.

Chỉ số năng lực cạnh tranh các huyện, thành phố được phân thành 3 nhóm: Nhóm “tốt” là địa phương có điểm số từ 80 điểm trở lên – huyện Yên Thủy (85,54 điểm); Nhóm “khá” là các địa phương có điểm số từ 70 tới dưới 80, gồm TP Hòa Bình và 7 huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc; nhóm “trung bình khá” là địa phương có điểm số từ 60 tới 70 – huyện Cao Phong (69,19 điểm). Kết quả trên cho thấy, huyện Yên Thủy 2 năm liên tục giữ vững là đơn vị đứng đầu; năm 2021 huyện Lạc thủy đứng cuối bảng đã vươn lên nhóm Khá, ngược lại huyện Cao Phong từ nhóm Khá năm 2021 đã tụt xuống trung bình khá năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 2 Hòa Bình thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và sở, ngành. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là: các HKD/DN/HTX gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh sau dịch bệnh do đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí và sự phối hợp tham gia khảo sát của chủ cơ sở; lực lượng điều tra viên mất nhiều thời gian để vận động, giải thích cho các cơ sở SXKD hiểu và tham gia khảo sát. Một số địa phương, sở, ban, ngành chưa kịp thời cung cấp danh sách HKD/HTX/DN hoặc danh sách còn thiếu thông tin cụ thể, HHDN đã phải đôn đốc nhiều lần khiến cho quá trình lựa chọn rà soát mẫu tổng thể mất nhiều thời gian.

Thực hiện tốt Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành sẽ góp phần không nhỏ vào thúc đẩy nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đánh giá DDCI những năm tiếp theo, HHDN tỉnh Hòa Bình tổng hợp và đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên cơ sở kết quả đánh giá PCI và DDCI hàng năm; Đề nghị lấy kết quả xếp hạng DDCI hàng năm là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường sự phối hợp trong việc cung cấp danh sách các HKD/DN/HTX sử dụng dịch vụ công và thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị trong năm khảo sát để thuận lợi hơn trong quá trình lựa chọn mẫu ban đầu khách quan, chính xác.

Đức Phượng – HHDN Hoà Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.