DDCI Hòa Bình: Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu

DDCI cấp huyện, thành phố theo Chỉ số thành phần – Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu. Cạnh tranh bình đẳng và đối xử công bằng cũng được DDCI nghiên cứu qua hệ thống các chỉ tiêu. Liên quan đến tiêu chí, các mối quan hệ để được cung cấp thông tin, tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng, chỉ có 17,36% các ý kiến cho rằng hoàn toàn không cần đến các mối quan hệ. 42,68% HKD đánh giá đôi khi vẫn cần đến các mối quan hệ mới có được thông tin cần thiết. Còn lại, 39,96% các ý kiến đánh giá vẫn cần các mối quan hệ để có được thông tin. Đây là chỉ tiêu cần tích cực cải thiện tại tất cả các địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình. Cũng là một trong những lý do khiến các tiêu chí liên quan đến cạnh tranh bình đẳng chưa được đánh giá cao tại tỉnh.

Cầu Hòa Bình 2. (Ảnh: TTXVN)

 

Tiêu chí được xem xét tiếp theo là Mức độ công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong tiếp cận thông tin, quy định pháp luật, chương trình hỗ trợ đạt 7,28 điểm và Mức độ công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong thực hiện TTHC, giải quyết công việc, thanh tra, kiểm tra đạt 7,23 điểm.  Mức độ đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như nhau giữa các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và các cơ sở SXKD do nam giới làm chủ/ điều hành cũng chỉ đạt 7,48 điểm. Như vậy các tiêu chí liên quan đến cạnh tranh bình đẳng tại Hòa Bình đểu ở nhóm điểm khá, là vấn đề quan trọng, cần quan tâm tại tỉnh.

Đức Phượng / Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.