Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 6/7, Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham sự có lãnh đạo 9 đơn vị thành viên gồm:Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình Hội liện hiệp các hội KH-KT tỉnh Hòa Bình; Hội Luật gia; Quỹ bảo vệ, phát triển rừng; Hội Đông y; Hội Văn hóa  -nghệ thuật; Hội Nhà báo Hòa Bình; Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình, Quỹ đầu tư và phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân được chăm lo… Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua trong Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính. Các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, phát động phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng phát động phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát; công tác đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Các hoạt động cụm khối thi đua chưa đồng đều, chưa được duy trì thường xuyên. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch 6 tháng đầu năm tỷ lệ hoàn thành chưa cao. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về chức năng, nhiệm vụ của hội đặc thù còn hạn chế nên việc vận động, tuyên truyền tham gia hội viên các hội còn nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, Khối đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục thực hiện thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội T.Ư giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công tác thi đua – khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị năm 2022; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và công tác bình xét khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề trong năm 2022.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.