Khẩn chương trấn chỉnh việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị của UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh sáng ngày 9/5. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các Ban quản lý đầu tư xây dựng và lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Báo cáo kết quả thực hiện công tác công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2022 do đồng chí Trần Tố Chinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình trình bày đã nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ý kiến phát biểu của đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình được hội nghị đặc biệt quan tâm và đồng tình cao, đó là: hiện nay tỉnh Hòa Bình đang thực hiện thông báo giá, chỉ số giá theo Quý (Quý sau mới công bố giá quý trước), trong khi nhiều loại nhiên, vật liệu biến động giá liên tục trong thời gian ngắn. Do đó, thông báo giá, chỉ số giá có độ trễ và không phản ánh đúng sự biến động của thị trường. Đa số các loại vật liệu được công bố thấp hơn giá hiện tại, không cập nhật theo giá thị trường tại thời điểm công bố. Hầu hết giá vật liệu cập nhật từ năm 2021. Trong công bố giá chưa thể hiện đầy đủ các loại vật liệu trong yêu cầu kỹ thuật các công trình giao thông thủy lợi. Trên địa bàn tỉnh chưa có mỏ đất được cấp phép và chưa có giá đất phục vụ san lấp, xây dựng công trình…Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị: để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư và doanh nghiệp trong quản lý giá thành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thúc đẩy tiến độ thị công các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc công bố giá, chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng hàng tháng; cập nhật theo đúng giá thị trường tại thời điềm công bố; loại bỏ báo giá của các đơn vị báo giá từ những năm trước, tháng trước không còn phù hợp với thời điểm công bố giá. Bổ sung thêm các loại vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật cho các công trình giao thông thủy lợi, nhất là vật liệu đất xây dựng mặt bằng. Đề nghị công bố giá của các đại lý tại trung tâm các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng, nhưng tỉnh ta vẫn công bố theo Quý là rất chậm trễ. Sở Xây dựng phải tiếp thu các ý kiến, kiến nghị xác đáng của Hiệp hội doanh nghiệp, Ban quản lý đầu tư và các sở, ngành để sớm điều chỉnh, khắc phục. Quá trình thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các sở, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau hội nghị này, Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu hàng tháng và cập nhật theo giá thị trường thời điểm công bố giá. Cơ sở để áp giá là báo giá của các đại lý tại trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh. Đồng thời, bổ sung các loại vật liệu cho các công trình giao thông, thủy lợi chưa có trong danh mục, nhất là đất đắp cho các dự án. Sớm xây dựng và ban hành quy trình tạm thời về san hạ mặt bằng lấy đất phục vụ xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tích cực tổng hợp, phản ảnh những khó khăn, bất cập phục vụ lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhằm kịp thời trấn chỉnh những yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đức Phượng

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.