Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022”

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BCT ngày 16/6/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022”, vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1327/KH-SCT về việc thực hiện Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022”.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức khuyến mại kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Đồng thời, chương trình nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết đã đề ra.

Nội dung chương trình bao gồm: Thời gian là từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022. Đối tượng tham gia là tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100% (theo quy định tại khoản 4, Điều 6 và khoản 2, Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Phạm vi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Về tổ chức thực hiện, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tổ chức thực hiện các nội dung sau: Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này tại địa phương. Tuyên truyền sâu rộng về chương trình tới cộng đồng các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình: Phối hợp với Sở Công Thương để theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khuyến mại, kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đối với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình: Phối hợp thông tin, phổ biến và khuyến khích các hội viên và các doanh nghiệp tham gia chương trình. Đối với Báo Hòa Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình: Phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về chương trình để tạo tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại trong “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022” phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị; phối hợp, tham gia các hoạt động của chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.