Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Nâng cao Chỉ số PCI là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên

Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020, định hướng đến năm 2021; ban hành Công văn số 722/UBND-NC ngày 6/5/2020 về triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều cuộc làm việc, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN, nhà đầu tư (NĐT); làm tốt công tác hỗ trợ các DN ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Qua đó góp phần cải thiện thứ hạng Chỉ số PCI, tăng 4 bậc, từ vị trí thứ 48/63 năm 2019 lên vị trí thứ 44/63 tỉnh, thành phố, đạt chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, điểm chỉ số PCI năm 2020 không tăng, đạt 62,8 điểm; nhóm điều hành từ khá của năm 2019 xuống nhóm điều hành trung bình; 8/11 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt so với Quyết định số 97/QĐ-UBND; 5/10 chỉ tiêu có điểm số thấp hơn trung vị cả nước.
Trên cơ sở kết quả Chỉ số PCI năm 2020 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, chỉ số Gia nhập thị trường có điểm số cao nhất (7,84 điểm), Cạnh tranh bình đẳng điểm số thấp nhất (5,38 điểm); Dịch vụ hỗ trợ DN là chỉ số có thứ hạng cao nhất (đứng thứ 16/63); Chi phí không chính thức và Cạnh tranh bình đẳng có thứ hạng thấp nhất (61/63). So với năm 2019, chỉ số cải thiện thứ hạng tốt nhất là Gia nhập thị trường (tăng 27 bậc), chỉ số giảm bậc lớn nhất là Cạnh tranh bình đẳng (giảm 38 bậc).
Để cải thiện điểm số cũng như thứ hạng PCI theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhiều đại biểu dự họp cho rằng, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ thực thi các nhiệm vụ liên quan đến thu hút đầu tư; quan tâm đào tạo nghề cho người lao động; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong việc cấp phép đầu tư cần được rút ngắn. Các sở, ngành đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng, ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để giảm chi phí không chính thức. Đồng thời, các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố cần tập trung bàn bạc, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giúp NĐT thuận lợi triển khai các dự án…
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội DN tỉnh trong năm 2020 đã giúp thứ hạng PCI của tỉnh tăng bậc. Đồng chí cho rằng, để tiếp tục cải thiện về thứ bậc và điểm số là một việc làm khó, do vậy, cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng sở, ngành, địa phương liên quan đến từng chỉ số thành phần, cuối năm kiểm điểm kết quả thực hiện. Các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là trách nhiệm đối với tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, không được xao nhãng, không được coi nhẹ chỉ số nào. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại và du lịch là đầu mối công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, giúp các DN, NĐT thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin…

 

Nguồn: Báo Hòa Bình 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.