9/9: UBND tỉnh họp thường kỳ cho ý kiến vào 1 số nội dung quan trọng trong phát triển KTXH của tỉnh

9/9: UBND tỉnh họp thường kỳ cho ý kiến vào 1 số nội dung quan trọng trong phát triển KTXH của tỉnh cho ý kiến và một số nội dung quan trọng, đồng chí Bùi Văn Khánh chủ tích UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.