Danh mục

Hệ thống văn bản

Quy định mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 20/5

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, liên quan đến những quy định mới về Giấy chứng nhận…