Công văn V/v tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khoảng sản làm VLXDTT

TÓM TẮT NỘI DUNG: Thực hiện ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gờ khó khăn, vướng mắc, giải quyết nguồn vật liệu phục vụ cho các dự án, Phó Thù tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chi đạo nghiên cứu giài pháp về việc đưa đất, đá, sỏi, cát là vật liệu xây dựng thông thường ra khỏi danh mục khoáng sản trong quá trình sửa đổi Luật Khoáng sản để có quy định cấp phép dề dàng, đơn giàn hơn.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, chi đạo thực hiện./.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.