Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 gồm 05 tập như sau:

  1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình.
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hòa Bình.
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Hòa Bình.
  4. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hòa Bình.
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hòa Bình

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tin học Eta xây dựng các tập đơn giá nêu trên. Để thuận tiện cho công tác lập dự toán, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Công ty Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu bộ đơn giá vào phần mềm Dự toán Eta và file PDF. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về (Tại đây).

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.