Những tổn thất doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường ngành xây dựng

Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022, trong Điều 5 quy định doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

– Tổn thất do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá hủy hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan Nhà nước.

– Tổn thất do hành động khủng bố.

– Tổn thất do phóng xạ hạt nhân, phản ứng hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

– Tổn thất từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (không áp dụng với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng chất kích thích theo chỉ định của bác sĩ).

– Tổn thất trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

– Tổn thất do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc thi công xây dựng.

– Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ, hợp đồng bảo hiểm chất dứt trong trường hợp: Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư có quyết định về việc tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khác thực hiện theo quy định pháp luật.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.