Không yêu cầu doanh nghiệp cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật trước ngày 31/3/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My

Tôi nghe nói chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Vậy thông tin này có đúng không? – Ngọc Trầm (Bình Phước)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Không yêu cầu doanh nghiệp cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật trước ngày 31/3/2023

Ngày 21/3/2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ KH&ĐT có Công văn 43/ĐKKD-GS về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chíp của người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận được phản ảnh của một số cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp về việc doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan Thuế yêu cầu: Chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật Căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về vấn đề này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã trao đổi với Tổng cục Thuế và Tổng cục Thuế khẳng định: không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên.

Việc đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệpNghị định 01/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

Như vậy, không có bất kỳ yêu cầu nào bắt buộc doanh nghiệp phải cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật chậm nhất ngày 31/3/2023.

2. Quy định về cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

2.1. Thời hạn cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Như vậy, khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thay đổi thông tin CCCD thì phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

(Khoản 1, 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020)

2.2. Thời hạn giải quyết yêu cầu cập nhật CCCD của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

(Khoản 3 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020)

Theo: Thư viện pháp luật

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.