Infographics: Giá điện kinh doanh, các ngành sản xuất (giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm)

Tháng 08/2023 tôi sẽ thành lập doanh nghiệp, vậy pháp luật quy định như thế nào về giá điện trong kinh doanh và sản xuất? – Hoài Thương (Cà Mau).

Trả lời:

Đối tượng tham gia BHXH

Theo: Thư viện pháp luật

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.