Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”

UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBND, ngày 3/6/2022 hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”.

Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu: Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (nếu là cán bộ, công chức, viên chức thì trong quá trình công tác phải được xếp loại chất lượng hàng năm ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh Hòa Bình; đúng đối tượng và đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 25/2016/NQ HĐND, ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh.

Điều kiện xét tặng Huy hiệu: Huy hiệu chỉ tặng 1 lần cho mỗi cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại đúng đối tượng và đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 25/2016/NQHĐND, ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh; không có hình thức truy tặng. Chưa xét tặng Huy hiệu đối với các cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật; cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng; cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. Không xét tặng Huy hiệu đối với các cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt bằng quyết định của Tòa án nhân dân các cấp từ cải tạo không giam giữ trở lên. Trường hợp cá nhân được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục trở về cơ quan, đơn vị công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn được tính là thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

Thẩm quyền xét tặng Huy hiệu: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tặng Huy hiệu. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn của Hướng dẫn này.

Hồ sơ, thời gian đề nghị xét tặng Huy hiệu: Hồ sơ đề nghị xét, tặng Huy hiệu (2 bộ bản chính), gồm: Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị xét, tặng Huy hiệu; Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương (đối với nông dân, phải kèm theo Biên bản họp thôn, xóm, tổ dân phố); báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác hoặc đang sinh sống, làm việc. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ chế độ, phải có xác nhận của BHXH về thời gian công tác. Đối với cá nhân là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm HTX, phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp, HTX của cá nhân đó quản lý, điều hành luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động đối với người lao động và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; đối với cá nhân thuộc đối tượng phải có tài liệu chứng minh thành tích đạt được: Bản sao có chứng thực các văn bản làm căn cứ xác định thời gian công tác, thời gian giữ chức vụ, các quyết định khen thưởng hoặc giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Huy hiệu; việc xác lập tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích thực hiện theo các mẫu kèm theo Hướng dẫn này. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu: Chậm nhất vào ngày 30/7 hàng năm.

Hướng dẫn cũng nêu chi tiết tuyến trình xét tặng Huy hiệu; quyền, nghĩa vị của cá nhân được tặng Huy hiệu; trao tặng Huy hiệu và xử lý vi phạm; kinh phí thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.