HƯỚNG DẪN Thực hiện việc tài trợ kinh phí, trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

[TÓM TẮT] Hướng dẫn các Tổ chức, cá nhân thực hiện tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cụ thể hóa quy định pháp luật về công tác tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

1SXDDUTHAOthaythe88_35248.signed_40761.signed

Download tài liệu tại đây: Tải về

B. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TÀI TRỢ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TÀI TRỢ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Quy hoạch xây dựng vùng huyện:

– Tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch gửi văn bản đến UBND huyện xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện bằng kinh phí tài trợ;

– UBND huyện giao phòng KTHT phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tổng hợp báo cáo UBND huyện về chủ trương lập quy hoạch vùng huyện bằng kinh phí tài trợ;

– UBND huyện có văn bản cho phép lập quy hoạch xây dựng vùng huyện bằng kinh phí tài trợ;

– Tổ chức, cá nhân tài trợ chuyển kinh phí theo hướng dẫn tại 2842/STC-QLNS ngày 13/9/2022 của Sở Tài chính về việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Nộp vào Tài khoản số 7111 tại Kho bạc nhà nước huyện, thành phố nơi có dự án quy hoạch, cơ quan quản lý thu: Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố, hạch toán Chương 760, mã Nội dung kinh tế 4549, nội dung nộp tiền: “Nộp tiền tài trợ quy hoạch … theo Văn bản số của …”.

+ Sau khi nộp tiền, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản đến Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố (khi nộp tiền vào Kho bạc nhà nước huyện, thành phố) đồng thời gửi kèm theo 01 bản foto chứng từ nộp tiền.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.