Cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện TTHC online

Ngày 22/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 238/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những vướng mắc khi triển khai Đề án 06.

Cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện TTHC online

Để triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong các tháng cuối năm 2023, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Bám sát 08 nhóm vấn đề, 21 nhiệm vụ cụ thể tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch chi tiết, hường xuyên kiểm tra để kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” và giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở.

– Các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

– Hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn.

– Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có (hoàn thành trong tháng 9/2023).

– Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng chậm hoặc để quá hạn giải quyết hồ sơ; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa (hoàn thành trong tháng 6/2023).

– Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (hoàn thành trong tháng 9/2023).

– Đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan mình bảo đảm kết nối thông suốt với phần mềm dịch vụ công liên thông (hoàn thành trước ngày 30/6/2023).

Xem chi tiết nhiệm vụ của các Bộ, ngành có liên quan tại Thông báo 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.