Điểm chỉ số PCI Hòa Bình năm 2022 (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức công bố Báo cáo thường niên “Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” (PCI) 2022. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình xin đăng tải lại dữ liệu do VCCI cung cấp bảng chỉ số PCI Hòa Bình năm 2022 (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022).

Báo cáo PCI năm 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp (DN), trong đó có 10.590 DN tư nhân và 1.282 DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Tỉnh Hòa Bình xếp hạng 53 trên 63 tỉnh thành trong cả nước với điểm số 62.81 điểm

Điểm xếp hàng trong chỉ số nặng lực cạnh tranh cấp tỉnh )1-63) Hòa Bình

10 chỉ số thành phần của PCI (1-100) Hòa Bình

Năm 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Gia nhập thị trường 6.49 6.22 7.84 6.55 7.20 7.60 8.68 8.55
Tiếp cận đất đai 6.62 5.93 6.28 6.46 5.83 5.64 5.62 5.27
Tính minh bạch 4.80 4.99 5.88 6.34 6.49 6.77 6.10 6.32
Chi phí thời gian 6.83 6.11 6.63 6.33 6.12 5.10 5.74 5.13
Chi phí không chính thức 6.57 5.32 5.42 6.21 5.35 4.14 5.02 4.66
Cạnh tranh bình đẳng 6.01 5.10 5.38 6.61 5.63 4.33 4.59 4.38
Tính năng động 6.79 5.89 5.56 6.09 5.40 5.22 4.36 4.32
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.73 6.65 6.61 5.97 6.40 5.94 5.88 6.24
Đào tạo lao động 5.58 5.37 6.53 6.92 6.20 6.55 5.40 5.47
Thiết chế pháp lý 6.91 6.39 6.99 6.31 6.23 5.63 5.05 5.18
PCI 62.81 57.16 62.80 63.84 61.73 59.42 56.80 57.13
Xếp hạng 53 62 44 48 48 52 52 46

(Nguồn dữ liệu theo: pcivietnam.vn

Đối với tỉnh Hòa Bình, năm 2022, điểm số PCI đạt 62,81 điểm, tăng 5,65 điểm so với năm 2021 (năm 2021 đạt 57,16 điểm). Với kết quả này, tỉnh ta xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố và tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2021. Tuy nhiên, so với tỉnh xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng, Hòa Bình kém 2,62 điểm (tỉnh Ninh Thuận đạt 65,43) và so với tỉnh đứng đầu, tỉnh ta kém tới 10,11 điểm (tỉnh Quảng Ninh đạt 72,95 điểm).

Thực tế cho thấy, năm 2022, điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PCI của Hòa Bình đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp so với kỳ vọng của tỉnh và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Do vậy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh

– Tổng hợp –

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.