Danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ, ngoài ra còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Dưới đây là thông tin người đứng đầu và các văn bản quy định cơ cấu, tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

1. Danh sách 18 Bộ và người đứng đầu

STT

Bộ

Bộ trưởng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Bộ Quốc phòng Ông Phan Văn Giang

2

Bộ Công an Ông Tô Lâm

3

Bộ Ngoại giao Ông Bùi Thanh Sơn

Xem tại Nghị định 81/2022/NĐ-CP

4

Bộ Nội vụ Bà Phạm Thị Thanh Trà

Xem tại Nghị định 63/2022/NĐ-CP

5

Bộ Tư pháp Ông Lê Thành Long

Xem tại Nghị định 98/2022/NĐ-CP

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ông Nguyễn Chí Dũng

Xem tại Nghị định 89/2022/NĐ-CP

7

Bộ Tài chính Ông Hồ Đức Phớc

Xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP

8

Bộ Công Thương Ông Nguyễn Hồng Diên

Xem tại Nghị định 96/2022/NĐ-CP

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Lê Minh Hoan

Xem tại Nghị định 105/2022/NĐ-CP

10

Bộ Giao thông vận tải Ông Nguyễn Văn Thắng

Xem tại Nghị định 56/2022/NĐ-CP

11

Bộ Xây dựng Ông Nguyễn Thanh Nghị

Xem tại Nghị định 52/2022/NĐ-CP

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Đặng Quốc Khánh

Xem tại Nghị định 68/2022/NĐ-CP

13

Bộ Thông tin và Truyền thông Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Xem tại Nghị định 48/2022/NĐ-CP

14

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ông Đào Ngọc Dung

Xem tại Nghị định 62/2022/NĐ-CP

15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Nguyễn Văn Hùng

Xem tại Nghị định 01/2023/NĐ-CP

16

Bộ Khoa học và Công nghệ Ông Huỳnh Thành Đạt

Xem tại Nghị định 95/2017/NĐ-CP

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ông Nguyễn Kim Sơn

Xem tại Nghị định 86/2022/NĐ-CP

18

Bộ Y tế Bà Đào Hồng Lan

Xem tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP

2. Danh sách 04 cơ quan ngang Bộ và người đứng đầu

STT

Cơ quan ngang Bộ Người đứng đầu Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Ủy ban Dân tộc Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh Xem tại Nghị định 66/2022/NĐ-CP

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng Xem tại Nghị định 102/2022/NĐ-CP

3

Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong Xem tại Nghị định 50/2018/NĐ-CP

4

Văn phòng Chính phủ Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn Xem tại Nghị định 79/2022/NĐ-CP

3. Danh sách 8 Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

STT Cơ quan thuộc Chính phủ Người đứng đầu Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Đài Tiếng nói Việt Nam Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ Xem tại Nghị định 92/2022/NĐ-CP

2

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Quyền Trưởng ban Bùi Hải Sơn Xem tại Nghị định 61/2022/NĐ-CP

3

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh Xem tại Nghị đinh 89/2020/NĐ-CP

4

Thông tấn xã Việt Nam Tổng giám đốc Xem tại Nghị đinh 87/2022/NĐ-CP

5

Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang Xem tại Nghị đinh 60/2022/NĐ-CP

6

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch: Ông Châu Văn Minh Xem tại Nghị định 106/2022/NĐ-CP

7

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Chủ tịch: Ông Phan Chí Hiếu Xem tại Nghị định 108/2022/NĐ-CP

8

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Anh Xem tại Nghị đinh 131/2018/NĐ-CP

Căn cứ: Nghị quyết 03/2011/QH13 ngày 02/8/2011;

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.