Công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/8, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2837/SXD-KT&VLXD về việc Công bố giá giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 7 năm 2022.

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo công văn này được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm công bố; giá vật liệu tại trung tâm các huyện, thành phố theo Văn bản phối hợp của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại công văn này làm cơ sở để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh chưa sản xuất được, các loại vật không có tại khu vực xây dựng công trình, các vật liệu có giá tại địa bàn nơi có công trình xây dựng quá cao so với sản phẩm cùng loại được công bố tại địa bàn khác (huyện khác trong tỉnh, cơ sở sản xuất khác, các huyện giáp ranh của tỉnh bạn) Chủ đầu tư lựa chọn tại khu vực gần nhất và có giá phù hợp, cộng với cước  vận chuyển về công trình, để tính giá vật liệu đến chân công trình phù hợp và tiết kiệm nhất.

Đối với loại vật liệu chỉ có 01 tổ chức (cá nhân) đăng ký công bố giá, trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn cần tham khảo, đối chiếu với giá sản phẩm cùng loại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (trên thị trường) để quyết định sử dụng vào công trình, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư.

Đối với các loại vật liệu không có trong công bố này thì chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo công bố giá các tháng, quý liền kề hoặc căn cứ vào mặt bằng giá cả thị trường, hoá đơn chứng từ mua bán hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá cả của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm để xác định giá vật liệu trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, chủng loại vật liệu cho từng công trình cụ thể và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc xác định giá vật liệu để lập đơn giá xây dựng công trình.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn, quyết định vận dụng giá vật liệu xây dựng được công bố đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại vật liệu sử dụng cho từng công trình cụ thể và phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường tại thời điểm xây dựng và khu vực xây dựng công trình.

Chi tiết Phụ lục kèm theo Văn bản công bố giá tháng 6/2022 được đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình theo địa chỉ: https://soxaydung.hoabinh.gov.vn.

TLKTBGVLthang7

Đức Phượng – HHND Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.