1852/STNMT-ĐĐBĐVT V/v tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai có khai thác, sử dụng bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi là Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND). Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung

Hướng dẫn thủ tục đất đai

Download tại liệu tại đây

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.