Điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19; Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21/6/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Thông báo số 1025/TB-BHXH ngày 16/7/2021 về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gửi đơn vị sử dụng lao động. Nội dung thông báo điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị là 0%, thời gian giảm là 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

Do đó kể từ ngày 01/7/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình thực hiện điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với các đơn vị bằng 0.5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội.
BHXH tỉnh Hòa Bình thông báo tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được biết đề thực hiện việc trích đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua phòng Quản lý thu, điện thoại 02183.856867, 32183.851890) để được hướng dẫn./.

Đức Phượng-HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.