Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ V được tổ chức vào ngày 8/10/2022

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có ý kiến về việc tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ V, năm 2022. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ 00, ngày 08/10/2022 (thứ bảy), tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình.

Sự kiện do UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì; dự kiến sẽ có mặt khoảng 500 đại biểu và các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân tôn vinh sẽ được trao: Huân chương, Cờ thi đua Chính phủ, Cúp “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; Các quyết định khen thưởng khác (Bằng khen của UBND tỉnh, VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam); Cúp “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu”.

UBND tỉnh giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, HHDN tỉnh Hòa Bình xây dựng chi tiết kịch bản trình UBND tỉnh phê duyệt. Trực tiếp làm đầu mối tham mưu công tác tổ chức buổi lễ; Phối hợp với HHDN tỉnh huy động tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí; phối hợp với cơ quan báo chí, truyền hình thực hiện các nội dung tuyên truyền về hoạt động của doanh nghiệp và Chủ trì, xây dựng Dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nội vụ: Chủ trì lựa chọn đặt Cúp Doanh nghiệp, doanh nhân; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động liên quan đến địa điểm tổ chức, chào mừng, tuyên truyền cho buổi lễ. Các Sở, Ngành, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 24/5/2022. Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và đảm bảo giao thông trong quá trình tổ chức buổi Lễ.

Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2022 nhằm động viên, khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; đồng thời khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 380 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 10.000 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 14%, số vốn đăng ký bằng 82,5%; 190 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; 175 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 35 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 90 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Có 45 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, số dự án đầu tư được cấp phép đầu tư tăng 30 dự án, vốn đăng ký đầu tư tăng khoảng 129,4%. Quyết định chấm dứt hoạt động 03 dự án, tạm ngừng hoạt động 01 dự án trong nước; điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 12 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 705 dự án đang hoạt động; trong đó, có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 600 triệu USD và 668 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 181.926 tỷ đồng.

Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 103 dự án đầu tư đã được cấp phép; trong đó, có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 518,99 triệu USD và 78 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.595,64 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 15.417 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,7% so với kế hoạch; giải quyết việc làm cho khoảng 20.100 lao động, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước./.

Đức Phượng- HHND Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.