Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022

Sáng 14/12, Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ – KT) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Khối thi đua có 9 đơn vị gồm: Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh (Trưởng khối), Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.Liên minh HTX tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Đông y tỉnh,

Năm 2022, Khối thi đua đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong giao ước thi đua được ký kết. Việc tổ chức các phong trào thi đua của các hội có nhiều đổi mới và giải pháp thiết thực, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy chế đề ra. Phong trào thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị.

Các thành viên trong khối đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, bài học kinh nghiệm và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, quán triệt và tổ chức thực hiện đảm bảo quy định; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và hình thức công tác TĐ – KT…

Trên cơ sở chấm điểm thi đua, Khối thi đua thống nhất chọn 4 đơn vị có điểm cao để trình khen thưởng gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Liên hiệp các Hội KH&KT; bằng khen UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ nhì là Liên minh HTX tỉnh; 2 bằng khen UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ ba là Hội Luật gia tỉnh, Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh.

Năm 2023, Khối thi đua giới thiệu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm Trưởng khối; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng làm Phó khối.

Đức Phượng- HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.