Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 15/3, Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính gồm các đơn vị: Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng, Liên minh HTX tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hội Luật gia, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y, Hội Nhà báo, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, khối thi đua đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của tỉnh đề ra. 9 đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen

Năm 2023, các đơn vị cam kết giao ước thi đua với những nội dung: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các bộ, ngành T.Ư giao. Phát động thi đua thực hiện tốt các quy định về tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng”, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Các chỉ tiêu cụ thể: Trên 80% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; 100% đơn vị đăng ký thi đua đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, cờ thi đua của ngành và của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023.

Đức Phượng – HHDN

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.