Khảo sát Năng lực và nhu cầu chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình được giao là đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Nội dung được hỗ trợ:

– Hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (hỗ trợ tư vấn, mua giải pháp về công nghệ)
– Hỗ trợ về đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Mức hỗ trợ:

– Hỗ trợ về công nghệ: tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 50 triệu đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đối với doanh nghiệp vừa.
– Hỗ trợ về đào tạo: theo quy định hiện hành.

4. Thời gian đăng ký:

– Thời gian: Từ 01/08/2022 đến hết ngày 10/09/2022
– Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên quy mô toàn tỉnh Hòa Bình.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đề nghị các Doanh nghiệp, hội viên có nhu cầu tham gia chuyển đổi số cho Doanh nghiệp của mình đăng ký thông tin qua mẫu khảo sát dưới đây trước ngày 10/9/2022.

Link thực hiện khảo sát: https://forms.gle/Ep1fpwJ9s4CdmqPW6

CV gửi các DN về hỗ trợ Nghị định 80_2

Hoàng Trang – HHDN

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.