Huyện Yên Thủy – 2 năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình

Năm 2022, huyện Yên Thủy hoàn thành toàn diện 17/17 chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,08 triệu đồng; hộ nghèo giảm từ 8,49% xuống còn 6,33%… Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 155 doanh nghiệp và 109 chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động; tổng vốn điều lệ khoảng 2.124 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 3.600 lao động. Trên địa bàn huyện có 23 dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư, xem xét địa điểm, dự án đầu tư vào địa bàn, quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ giải ngân, thu ngân sách Nhà nước, xây dựng nông thôn mới… tạo động lực phát triển KT-XH.

Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố mấu chốt là cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thuỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nội dung cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nâng cao chất lượng cán bộ, công chức (CB, CC) phục vụ doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo quyết liệt những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Theo đó, kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình năm 2022 (DCCI), Yên Thuỷ được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là huyện duy nhất thuộc nhóm tốt trong số các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình với thang điểm 85,54/100 điểm. Kết quả này thể hiện nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền huyện Yên Thuỷ trong chuyển đổi, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Với kết quả đó, 2 năm liên tiếp, huyện Yên Thuỷ đứng đầu danh sách DCCI các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy Bùi Văn Hải chia sẻ: năm 2022 các nội dung CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được huyện Yên Thủy thực hiện nghiêm túc. 11/11 xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch CCHC với các nội dung phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, đề ra những nhiệm vụ CCHC trọng tâm để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm. Công tác tuyên truyền về CCHC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên 90% CB, CC hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC của tỉnh năm 2022. UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và thực hiện phần mềm quản lý văn bản đến các đơn vị. Năm 2022, đoàn kiểm tra CCHC của huyện đã kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn. 100% TTHC từ cấp huyện đến cấp xã được cập nhật kịp thời, thường xuyên, đảm bảo quy định. Nhìn chung, việc triển khai, rà soát TTHC đến các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua rà soát cho thấy không có trường hợp nào tự ý đặt ra các TTHC, tự đặt ra hồ sơ, thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho công dân; không tự ý thu sai, thu không đúng mục đích các loại phí, lệ phí. Từ ngày 1/1/2022 đến nay, số hồ sơ TTHC đã giải quyết và trả trước hạn, đúng hạn của huyện là 11.073 hồ sơ, đạt 99,19% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Cùng với các giải pháp trên, năm 2022, huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng CB, CC, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ CB, CC theo vị trí việc làm. Đồng thời thực hiện luân chuyển vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi lĩnh vực công tác tại một số phòng, ban, xã, thị trấn trong huyện. Bên cạnh đó, việc rà soát, đánh giá chất lượng CB, CC, thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện nối mạng internet phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, duy trì thực hiện 12/12 phòng chuyên môn thực hiện các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO; 100% xã, thị trấn áp dụng ISO. Qua kiểm tra định kỳ hàng năm lồng ghép cùng công tác kiểm tra CCHC cho thấy, về cơ bản CB, CC, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hoá công sở, sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thuỷ Bùi Văn Hải cho biết thêm: để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC, xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu doanh nghiệp và người dân, đặc biệt chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, nhất lả một số tiêu chí, lĩnh vực chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp. Theo đó, các văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm điện tử đạt tỷ lệ khá cao. Hồ sơ TTHC giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra. Cùng với đó, huyện phân công các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách, đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình thực hiện kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp chỉ đạo xử lý.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.