Hòa Bình: chú trọng công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN). Chỉ tính riêng năm 2022 vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã thành lập được 5 chi bộ đảng trong các DNNKVNN. Theo đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 61 doanh nghiệp có tổ chức đảng, gồm 6 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở, 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường

Để đạt được kết quả đó, Các cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo để tổ chức thực hiện; đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, vận động, thuyết phục các chủ DN quan tâm, tạo điều kiện làm tốt công tác phát triển Đảng; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình tổ chức thực hiện của cấp dưới; trên cơ sở đó kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Một trong những yếu tố quan trọng là công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được cấp ủy, đoàn thể quan tâm, kịp thời phát hiện, đề xuất những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để đưa vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, trong năm 2022 Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 28 đảng viên trong các DNNKVNN. Với kết quả đó, đến nay Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 1.182 đảng viên trong DNNKVNN, tăng 8,3% so với năm 2021

Cũng trong năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã thành lập được 30 công đoàn cơ sở trong các DNNKVNN, với 5.940 đoàn viên. Theo đó, đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 241 công đoàn cơ sở trong các DNNKVNN, với 29.581 đoàn viên. Ngoài ra, trong năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển được 3 tổ chức cơ sở đoàn trong các DNNKVNN, với 64 đoàn viên. Với kết quả đó, đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 27 DNNKVNN tổ chức cơ sở đoàn thanh niên, với 948 đoàn viên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, quá trình hoạt động nhìn chung các cấp ủy, tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp đã xác định được vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác công tác chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ SX-KD; tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật, nghĩa vụ đối với nhà nước; đảm bảo chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc và các đoàn thể ở doanh nghiệp, tạo môi trường hợp tác đoàn kết, phát triển góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả SX-KD. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp giữ được vai trò tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 4.781 doanh nghiệp và HTX đang hoạt động, vốn đăng ký 65.636 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 80.972 lao động. Quá trình SX-KD, các doanh nghiệp, HTX đã đóng góp trên 60% vào GRDP và trên 70% tổng thu ngân sách của tỉnh. Đồng thời, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nêu gương về năng xuất, chất lượng, hiệu quả KT-XH, giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng những sản phẩm trọng yếu trong xã hội…Từ những số liệu trên, chúng ta cũng thấy rõ 61/4.781 doanh nghiệp có tổ chức Đảng vẫn là con số khá khiêm tốn.

Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quá trình thực hiện Chỉ thị số 38/CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh”, thời gian tới Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục một số hạn chế, tồn tại đó là: một số cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp huyện chưa có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong tuyên truyền vận động, nắm bắt sát tình hình cụ thể của các doanh nghiệp. Ban chỉ đạo ở mốt số huyện hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa chủ động; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 38/CT/TU chưa kịp thời; một số doang nghiệp có tổ chức Đảng, những vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ còn hạn chế; mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp (không phải là đảng viên) có nội dung chưa được đồng thuận, do vậy hoạt động của tổ chức Đảng gặp nhiều khó khăn.

Theo Doanhnghiep&hoinhap.vn

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.