Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 20/7/2022, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tại 10 huyện, thành phố, với với trên 700 doanh nghiệp tham gia làm hội viên, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động với mức thu nhập ổn định. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành được duy trì thường xuyên theo quy định. Tình hình hoạt động tại các tổ chức Hội thành viên từng bước đi vào ổn định, lãnh đạo các tổ chức Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, giành nhiều thời gian, công sức cho hoạt động công tác Hội.

Toàn cảnh hội nghị

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã làm tốt vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp để tập hợp, đoàn kết, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp; là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các ngành, các địa phương trong giám định và phản biện xã hội; tập hợp kiến nghị, đề xuất, phản ánh; tư vấn, động viên, khích lệ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; cảnh báo các xu hướng thị trường, định hướng các doanh nghiệp nắm bắt cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của doanh nghiệp trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương để cung cấp thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, từng bước tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, thông thoáng. Qua đó, góp phẩn đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pi xi ai). Các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đặc biệt, Hiệp hội đã triển khai hiệu quả Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (đi đi xi ai) năm 2021. Qua đó nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các ngành, địa phương và sự tham gia nhiệt tình của các hộ kinh doanh, Doanh nghiệp, Hợp tác xã; mạnh dạn chia sẻ ý kiến, ủng hộ chủ trương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh và chung tay cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình Nguyễn Cao Sơn điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên doanh nghiệp. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể dục thể thao. Quan tâm, chăm lo công tác phát triển Đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện.

Cùng với kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc và bất cập về tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, việc tiếp cận thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra, sự thiếu đồng bộ trong công tác quy hoạch… Đồng thời đề xuất, kiến nghị với ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung, gồm: từ năm 2022, kết quả chấm điểm, xếp loại Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Hoà Bình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc nâng cao điểm chỉ số thành phần PCI cấp tỉnh làm căn cứ để xếp loại thi đua hàng năm. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo quy định. Xử lý nghiêm, luân chuyển công tác đối với những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xử lý kỷ luật, khắc phục trình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, đùn đẩy trách nhiệm, các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết các TTHC; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm, xử lý các cơ quan, cá nhân thực hiện kiểm tra khi chưa báo cáo, chưa có kế hoạch kiểm tra hàng năm; tăng cường công tác phối hợp giải quyết thủ tục, hồ sơ giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành hành chính; phân cấp, phân quyền quản lý, giao người chịu trách nhiệm để giải quyết các thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng làm việc của công chức, viên chức nhất là tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố, sở, ngành, phòng, ban thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm một cách thực chất, nghiêm túc, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ cấp phép các mỏ đất tại các huyện, thành phố phục vụ nhu cầu san, lấp mặt bằng cho các công trình, dự án

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: tiếp tục thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho doanh nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp. Tăng cường liên kết hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư. Tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào thi yêu nước trong doanh nghiệp.

Nhân dịp này, HHDN tỉnh công bố và trao Quyết định công nhận 8 hội viên chiến lược gồm: Viễn thông Hòa Bình; Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hòa Bình; Mobifonne Hòa Bình; Công ty CP Bất động sản Hoàng Văn Hòa Bình; Công ty CP tập đoàn quốc tế Đại Minh; Viettel Hòa Bình; Công ty CP Hoà Phú Hòa Bình; Công ty CP Golf quốc tế Quang Tiến

Đức Phượng- HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.