Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình: Thực hiện tốt vai trò tập hợp, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2022, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Hòa Bình đã làm tốt vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp để tập hợp, đoàn kết, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp; là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các ngành, các địa phương trong giám định và phản biện xã hội; Truyền tải các văn bản về đường lối, chính sách pháp luật đến với các doanh nghiệp một cách kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của doanh nghiệp trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, HHDN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng việc tập hợp, lắng nghe những ý kiến phản ánh, kiến nghị của hội viên về những khó khăn trong quá trình đầu tư, SX-KD để đề xuất với các cơ quan chức
năng và lãnh đạo tỉnh xem xét quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của hội viên về những bất cập trong thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ thị công các dự án và giải ngân vốn đầu tư, đầu tháng 5/2022, HHDN tỉnh Hòa Bình đã đề xuất với UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về việc trấn chỉnh việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị xác đáng của HHDN, Ban quản lý đầu tư và các sở, ngành của tỉnh, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh: “Ngay sau hội nghị này, Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu hàng tháng và cập nhật theo giá thị trường thời điểm công bố giá. Cơ sở để áp giá là báo giá của các đại lý tại trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh. Đồng thời, bổ sung các loại vật liệu cho các công trình giao thông, thủy lợi chưa có trong danh mục, nhất là đất đắp cho các dự án…”. Theo đó, từ tháng 5/2022 trở về trước, Sở Xây dựng Hòa Bình thực hiện việc công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh theo từng quý, thỉ từ tháng 6/2022 đến nay, hàng tháng Sở Xây dựng Hòa Bình đã nghiêm túc thực hiện việc công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quản lý giá thành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thúc đẩy tiến độ thị công các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh.
Khó khăn về đất san lấp mặt bằng xây dựng các công trình, dự án là một trong những nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến tiến độ thị công các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Sau khi tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị, HHDN đã trực tiếp báo cáo UBND và làm việc với các sở, ngành của tỉnh liên quan nhằm góp phần tháo gỡ với những khó khăn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những ý kiến đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của HHDN đã được tiếp thu và giải quyết kịp thời. Theo đó, ngày 17/8/2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp). Đồng thời, phê duyệt Kế hoạch bổ sung quy hoạch 23 địa điểm thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích là 550,33 ha trên địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy, Yên Thủy, Cao Phong, Lạc Sơn. Qua đó, góp phần đáng kể trong việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn

Đặc biệt, ngày 1/6/2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và ngày 5/10/2021 ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc sửa đổi Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, HHDN tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các Quyết định trên. Với vai trò, vị trí của mình, HHDN tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp làm việc với các cấp có thẩm quyền và gửi văn bản kiến nghị tới UBND tỉnh Hòa Bình. Theo đó, những ý kiến, kiến nghị xác đáng của HHDN tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét giải quyết. Ngày 8/12/2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 1/6/2021 và Quyết định số 2258/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Sau khi Quyết định số 3135/QĐ-UBND được ban hành các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều rất phấn khởi và đánh giá cao vai trò của HHND tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, các hội viên đều bày tỏ mong muốn HHDN tỉnh Hòa Bình tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp trong tỉnh. UBND tỉnh cùng các Sở, Ban, Ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện, có những cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng để hỗ trợ các doanh nghiệp, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.