Điều chỉnh bảng giá vật liệu xây dựng đề nghị công bố theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 06/3, Sở Xây dựng đã có Công văn số 632/SXD-KT&VLXD về việc điều chỉnh bảng giá vật liệu xây dựng đề nghị công bố theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có đăng tải công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện một số nội dung sau:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đã được công bố giá định kỳ tại Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình điều chỉnh bảng giá vật liệu xây dựng theo mẫu số 01 Phụ lục đính kèm theo Thông tư số 14/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng gửi về Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình trước ngày 27/4/2024 (đồng thời gửi kèm file mềm về địa chỉ [email protected]) để được công bố theo đúng quy định tại Thông tư nêu trên. Quá thời điểm ngày 06/4/2024, Đơn vị nào không điều chỉnh bảng giá theo quy định tại Thông tư nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình sẽ tạm thời gỡ thông báo giá của đơn vị cho đến khi tiếp nhận được Văn bản điều chỉnh.

Những đơn vị đang có nhu cầu công bố giá tại Sở Xây dựng: Đề nghị cập nhật bảng giá vật liệu theo mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng (kèm theo file mềm) và hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về hồ sơ công bố giá trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng để được xem xét công bố giá vật liệu xây dựng.

Văn bản này được đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình theo địa chỉ: https://soxaydung.hoabinh.gov.vn để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Đức Phượng- VPĐD Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.