Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV thành công tốt đẹp

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng hơn 400 đại biểu trong cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Cao Sơn, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, những năm vừa qua, Hiệp hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội đã nỗ lực, tích cực thực hiện, đạt được những kế quả toàn diện trên nhiều mặt công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Hiệp hội đã có một nhiệm kỳ hoạt động tích cực, hiệu quả, thành công và rất đáng tự hào.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những tác động của tình hình thế giới và trong nước vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức, yêu cầu Hiệp hội phải nỗ lực hơn nữa để đạt được những nhiệm vụ đặt ra trong Đại hội kỳ này.

Theo đó, một trong số những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là cần đánh giá đúng mức những nỗ lực, thành tựu đã đạt được cũng như những yếu kém khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021; cần rút ra bài học sâu sắc đồng thời xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của ban chấp hành và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thời gian vừa qua

Cơ bản nhất trí với các nhận định, đánh giá nêu trong các báo cáo và phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Đại hội lần thứ XI, XII, XIII của Đảng đã xác định doanh nghiệp là lực lượng chủ lực, là động lực quan trọng góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng (hiện có gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trên 25 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh), doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là về nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho người lao động; thể hiện vai trò là lực lượng chủ lực quản lý, tổ chức các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy phát triển KTXH đất nước.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc trong toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tạo dựng được uy tín, khẳng định giá trị thương hiệu, vươn tầm ra khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, khởi nghiệp thành công với các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Trong đó, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và năng lực sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, trên 97% doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Hiệp hội đã thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động của Hiệp hội còn những hạn chế, bất cập cần sớm khắc phục, xử lý hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động còn cao; quy mô doanh nghiệp còn khiêm tốn. Năng lực quản lý, hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ còn bất cập.

Hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn hạn chế. Tính liên kết, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa cao, chưa thực sự tạo thành khối liên kết để cùng nhau phát triển và cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tham gia xây dựng chính sách đối với nhiều vấn đề KT-XH của đất nước…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, tiếp tục có những giải pháp, hành động cụ thể, đồng hành với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội.

Thành công tại đại hội lần này có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng tổ chức thắng lợi các nhiệm vụ của trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Việt Nam từ nay đến năm 2028, cán bộ hội viên trong hệ thống của Hiệp hội đang hướng về đại hội với niềm tin sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội đã công bố danh sách và ra mắt các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành cũng như các đồng chí trong Ban kiểm tra, Ban Thường vụ Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Những đồng chí được chọn là những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đảm bảo yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới. Ông Nguyễn Văn Thân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình ông Nguyễn Cao Sơn, Đại biểu Quốc hội, , Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Cũng tại Đại hội, đại diện vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Kế hoạch đầu tư đã công bố quyết định khen thưởng. Đây là những phần thưởng cao quý của bộ cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp và cho quá trình xây dựng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Theo đó, quyết định tặng bằng khen bộ trưởng cho 1 tập thể và 8 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho 3 cá nhân.

Đức Phượng – HHND Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.