Công điện của Thủ tướng về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử nhằm chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác Chuyển đổi Số.

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đặt ra quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Đáp ứng nhanh chóng, cơ quan thuế đã tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử trên cả nước để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thuế và triển khai thành công Chiến lược Chuyển đổi Số Quốc gia.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số địa phương và doanh nghiệp chưa triệt để sử dụng hóa đơn điện tử, cùng với những trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để trục lợi cá nhân. Điều này yêu cầu sự đẩy mạnh các biện pháp quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bộ Tài chính đảm nhận vai trò chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền và lãnh đạo để nâng cao ý thức tuân thủ về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế.

Bộ Tài chính cũng cần khẩn trương nâng cấp hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, đảm bảo thuận lợi trong việc tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên cả nước. Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn và áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý rủi ro và ngăn chặn hành vi giả mạo, gian lận liên quan đến hóa đơn điện tử.

Đối với việc lập hóa đơn điện tử trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường thanh tra, kiểm tra và ngăn chặn việc lập hóa đơn điện tử không đúng quy định.

Bộ Công an sẽ chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế để ngăn chặn nghiêm túc các trường hợp vi phạm hóa đơn điện tử. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là với Bộ Tài chính, sẽ giúp đảm bảo thu ngân sách đúng, đủ và kịp thời.

Nhằm đẩy mạnh Chuyển đổi Số Quốc gia, các bộ, ngành và cơ quan liên quan được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Chiến lược Chuyển đổi Số Quốc gia, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ hóa dữ liệu với các bộ, ngành khác. Phối hợp với Bộ Tài chính, họ sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn gian lận, trốn thuế, đảm bảo thu ngân sách.

Các cơ quan chức năng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như các Sở và ngành cần tăng cường công tác chỉ đạo và hỗ trợ cơ quan thuế tại địa phương trong việc tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra và quản lý hóa đơn điện tử. Ngoài ra, việc xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm sử dụng hóa đơn điện tử là cực kỳ quan trọng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo chặt chẽ và quyết liệt việc thực hiện Công điện này, trong khi Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo dõi theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình Chuyển đổi Số Quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tham gia vào môi trường kinh doanh chuyển đổi số và minh bạch hơn.

 

Đức Phượng (TH)

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.