Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 06/02, Sở Xây dựng đã có Công văn số 401/SXD-KT&VLXD về việc Công bố vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 01 năm 2024, có Phụ lục kèm theo (đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình tại địa chỉ https://soxaydung.hoabinh.gov.vn).

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo công văn này được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đại lý chính thức của các nhà sản xuất, kết quả khảo sát thu thập thông tin giá vật liệu do Sở Xây dựng thực hiện. Giá vật liệu xây dựng được công bố tại công văn này làm cơ sở để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan lựa chọn để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh chưa sản xuất được, các loại vật không có tại khu vực xây dựng công trình, các vật liệu có giá tại địa bàn nơi có công trình xây dựng quá cao so với sản phẩm cùng loại được công bố tại địa bàn khác (huyện khác trong tỉnh, cơ sở sản xuất khác, các huyện giáp ranh của tỉnh bạn) Chủ đầu tư lựa chọn tại khu vực gần nhất và có giá phù hợp, cộng với cước vận chuyển về công trình, để tính giá vật liệu đến chân công trình phù hợp và tiết kiệm nhất.

Đối với loại vật liệu chỉ có 01 tổ chức (cá nhân) đăng ký công bố giá, trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn cần tham khảo, đối chiếu với giá sản phẩm cùng loại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (trên thị trường) để quyết định sử dụng vào công trình, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư.

 Đối với các loại vật liệu không có trong công bố này thì chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo công bố giá các tháng, quý liền kề hoặc căn cứ vào mặt bằng giá cả thị trường, hoá đơn chứng từ mua bán hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá cả của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm để xác định giá vật liệu trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, chủng loại vật liệu cho từng công trình cụ thể và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc xác định giá vật liệu theo quy định của pháp luật.

Đối với giá vật liệu đất san lấp, giá vật liệu đá xây dựng tồn kho tại các mỏ đá (sau thông báo tạm dừng hoạt động khai thác đá) đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan đơn vị liên quan lưu ý khi quyết định áp dụng cho dự án cần làm việc với chủ mỏ để xác định cụ thể trữ lượng và khả năng cung cấp của mỏ cho dự án đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư công, dự án sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư căn cứ tiêu chuẩn thiết kế và trữ lượng cần thiết vật liệu đất san lấp của dự án, chủ động làm việc với địa phương nơi có dự án xây dựng để khảo sát, cập nhật khu vực mỏ vật liệu đất san lấp đã được quy hoạch trên địa bàn để khai thác sử dụng cho dự án; thực hiện trình tự khai thác theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1626/STNMT-KS ngày 24/4/2023.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn, quyết định vận dụng giá vật liệu xây dựng được công bố đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại vật liệu sử dụng cho từng công trình cụ thể và phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường tại thời điểm xây dựng và khu vực xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh căn cứ quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát kiểm tra, thanh tra về giá; rà soát kiểm tra, thanh tra việc kê khai và nộp các loại thuế, phí theo quy định đối với nhóm vật liệu xây dựng sản xuất trên địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện có vi phạm đề nghị phối hợp thông tin để Sở Xây dựng gỡ thông báo giá của đơn vị vi phạm./.

Đức Phượng – VPHHDN

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.