Cải thiện và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh – những bài học quý từ một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Nhằm tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) tỉnh Hòa Bình, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc để tạo động lực cho thu hút đầu tư. Đó là mục tiêu xuyên suốt được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy vậy, theo công bố của VCCI, đánh giá Chỉ số NLCT (PCI) tỉnh Hòa Bình năm 2021 thuộc nhóm điều hành thấp với tổng số 57,16 điểm, thấp hơn 5,64 điểm so với năm 2020, đứng thứ 62/63 so với cả nước, giảm 18 bậc so với năm trước. Như vậy, việc cải thiện môi trường cạnh tranh của tỉnh không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số PCI đã giảm sâu cả về điểm số và thứ hạng.

 

Kết quả đó cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh còn khá nhiều điểm nghẽn. Trong đó, những bất cập công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; còn nhiều khó khăn tiếp cận đất đai; công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, thời gian giải quyết TTHC còn kéo dài; thông tin thiếu công khai, minh bạch; doanh nghiệp còn phải mất những khoản chi phí không chính thức,.. là những rào cản lớn nhất, gây bức xúc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thời gian qua, thông qua hoạt động kết nối, liên kết giữa HHDN tỉnh Hòa Bình và HHDN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, không chỉ góp phần nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của HHDN, mà còn là cơ hội để trao đổi, chia sẻ nhiều cách làm hay nhằm góp phần cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như cấp huyện và các sở, ban, ngành.

       Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HHDN tỉnh Sơn La chia sẻ: công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển KT-XH và hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là một trong những khâu cốt lõi để định hướng cho phát triển và kêu gọi đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu quả và phát triển bền vững. Đồng thời là căn cứ quan trọng cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư cũng như quản lý khai thác và sử dụng các dự án, công trình xây dựng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, HHDN tỉnh Sơn La đã góp phần đắc lực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để việc quy hoạch xây dưng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vưc và bảo đảm các điều kiện về QP-AN, nhằm tạo ra động lực trong phát triển KT-XH. Đặc biệt, để làm tốt công tác quản lý quy hoạch, sau khi các dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai quy hoạch chi tiết, bản đồ tỷ lệ 1/500, việc cắm mốc giới được thực hiện kịp thời, đúng quy định hiện hành, HHDN tỉnh đã đề xuất với các cấp có thầm quyền cho phép doanh nghiệp, chủ đầu tư lắp đặt hệ thống camera và bố trí nhân sự để quản lý chặt chẽ vị trí, ranh giới công trình, dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo quy hoạch được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tái lấn chiếm đất đai. Nhờ đó, tình trạng xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép xây dựng, sai quy hoạch xây dựng…được hạn chế tối đa, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Theo ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch HHDN tỉnh Quảng Ninh: để cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, nhất là tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật. Theo đó, nhiều năm qua, HHDN tỉnh Quảng Ninh được giao là đầu mối để tổng hợp những kiến nghị, đề xuất về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Đối với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thông qua kết quả đánh giá các mức tốt, khá, trung bình, thấp hàng năm của các huyện, thành phố và các sở, ban ngành, nhiều năm qua HHDN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xác định đây là một trong những tiêu chí để xếp hạng thi đua đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và tổ chức đảng. Theo đó, góp phần quan trọng để phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CBCC trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những vấn đề được tỉnh Tuyên Quang hết sức quan tâm để cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch HHND tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: nhiều năm qua, HHND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và các hộ sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Đặc biệt, HHND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện gửi, nhận và trả kết quả phiếu hướng dẫn một lần về thủ tục đầu tư tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh theo phương châm 5 tại chỗ, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm. Qua đó, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kịp thời xử lý những vướng mắc, gỡ bỏ rào cản về hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Theo đại diện HHDN tỉnh Hòa Bình để cải thiện và từng bước nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh, tỉnh Hòa Bình cần rà soát lại môi trường đầu tư, kinh doanh theo từng lĩnh vực từ kết quả điều tra PCI năm 2021, nhất là các lĩnh vực cần cải thiện; các sở, ngành và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công khai minh bạch thông tin, đặc biệt là các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư.  Chú trọng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp cho đội ngũ CBCC. Xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, than thiệnCó giải pháp tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm, nhất là về giao thông, hạ tầng các khu-cụm công nghiệp. Tăng cường gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Việc đánh giá quá trình thực thi của các sở, ngành, các huyện, thành phố cần thực hiện thường xuyên, thực chất và khoa học. Đặc biệt, tham khảo các mô hình, cách làm từ thực tiễn có hiệu quả của các tỉnh, thành phố khác trên cả nước để áp dụng phù hợp với điều kiện địa phương.

Đức Phượng

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.