Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Hiển thị
  23/02/2017

Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

- Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình - Sinh ngày 09/05/1969 - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương Mại Hoàng Sơn. - Email: nguyencaosonhb@gmail.com