Thông báo kết quả rà soát, tổng hợp khối lượng đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách về đất san lấp phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng có Văn bản số 1600/SXD- KT&VLXD đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình về việc rà soát, tổng hợp khối lượng đất dôi dư từ các dự án được thẩm định thiết kế và các giấy phép san hạ mặt bằng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sau khi rà soát, tổng hợp các ý kiến, Sở Xây dựng thông báo khối lượng đất dôi dư từ một số dự án được thẩm định thiết kế và cấp giấy phép san hạ mặt bằng trên địa bàn tỉnh năm 2022 là: 2.375.416 m3.

Cụ thể các dự án gồm: Đường thị trấn Đà Bắc – Thanh Sơn, Phú Thọ (Thị trấn Đà Bắc, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc); Nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng  hồ sông Đà, huyện Đà Bắc (tại các xã Vầy Nưa, Tiền Phong, Cao Sơn, Mường Chiềng, Đồng Chum, Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình); Xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thống Nhất (xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình); Xây dựng Hạ tầng khu dân cư Đồi Hoa thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy (Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy); Công ty Cổ phần Yên Quang (Xóm Văn Minh, xã Yên Quang, Thành phố Hòa Bình); Hộ gia đình Đặng Văn Núi (Khu 7, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong); Hộ gia đình Trần Văn Biên (xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn); Hộ gia đình Nguyễn Xuân Thắng (Khu chéo Vòng, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy); Hộ gia đình Tống Văn Long (thôn Hồng Phong 3, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy); Hộ gia đình Nguyễn Hoàng Hà (xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn).

Sở Xây dựng thông báo các khu vực có đất dôi dư trên địa bàn tỉnh để các cơ quan chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân nhu có nhu cầu sử dụng liên hệ, khảo sát và thí nghiệm chất lượng đất (đáp ứng tiêu chuẩn cho từng công trình cụ thể), để phối hợp khai thác và sử dụng vào công trình (trong giai đoạn trên địa bàn tỉnh chưa có dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp hoạt động theo Luật đầu tư và Luật khoáng sản cung cấp sản phẩm ra thị trường) với những nội dung trên./.

Đức Phượng – VPHHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.