Tập trung thực hiện tốt công tác lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình

Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác lập Quy hoạch tỉnh (QHT) Hòa Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã ban hành Thông báo Kết luận số 01-TB/BCĐ tại hội nghị ngày 1/7/2021.

Để tiếp tục triển khai lập QHT đảm bảo tiến độ thời gian theo đúng kế hoạch đề ra và nâng cao chất lượng của QHT, BCĐ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cung cấp số liệu khẩn trương rà soát để thống nhất với tư vấn làm cơ sở đánh giá, triển khai các bước tiếp theo. Các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án phát triển vùng huyện của địa phương mình; các sở, ban, ngành chủ động xây dựng phương án phát triển ngành; chuẩn bị kỹ nội dung để trao đổi với tư vấn về phương pháp, kinh nghiệm, tiếp thu những ý tưởng mới đưa vào xây dựng quy hoạch đảm bảo có tầm nhìn, chất lượng, tạo đột phá phát triển KT – XH của tỉnh. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng cần trao đổi, thống nhất với các địa phương để phát huy được tiềm năng, lợi thế. Chú trọng tới công tác khoanh vùng đất đai theo chức năng và loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để đồng bộ với các quy hoạch khác.

Hoàn thành QHT là nhiệm vụ tối quan trọng trong thời gian tới cùng với mục tiêu kép là tăng trưởng KT – XH và phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị tư vấn cần bố trí đủ lực lượng chuyên gia, tăng cường nhiều buổi làm việc với các cơ quan và các huyện, thành phố để sớm hoàn thiện giai đoạn 1; có giải pháp cho các giai đoạn tiếp theo để bù đắp lại thời gian giai đoạn 1 vượt quá dự kiến, bảo đảm tổng thể theo đúng kế hoạch.

Do QHT cần phải có thời gian để hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị nghiên cứu tiếp tục xem xét giải quyết một số công việc dựa trên các quy hoạch thời kỳ 2010 – 2020 nhưng chưa có quy hoạch thay thế, đảm bảo theo quy định pháp luật.

Đề cương và Báo cáo quy hoạch cần rà soát lại các số liệu, đảm bảo đánh giá sát, đúng hiện trạng, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ đột phá tốt nhất. Nghiên cứu bổ sung sản phẩm du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch số, du lịch mua sắm; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; quy hoạch phát triển khu công nghiệp vì công nghiệp là động lực; quy hoạch phát triển đô thị; quy hoạch nông nghiệp xanh, sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Tính toán định hướng phát triển của tỉnh là xanh, bền vững; phát triển công nghiệp ở những khu vực có điều kiện như: Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, TP Hòa Bình, gắn với phát triển đô thị, dịch vụ; phát triển nông nghiệp cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tươi, sạch phục vụ Thủ đô Hà Nội; tập trung phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, suối nước khoáng nóng Kim Bôi; các loại hình dịch vụ sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng, xây dựng tỉnh là ngôi nhà thứ 2 của Hà Nội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin…

Theo: Báo Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.