Nhân viên làm việc lâu năm sẽ được hưởng những ưu tiên gì?

Trường hợp nhân viên làm việc lâu năm tại công ty được hưởng những ưu tiên nào hơn so với nhân viên mới hay không? Thu Hồng (Quảng Nam)

1. Nhân viên làm việc lâu năm sẽ có thêm ngày phép năm

Căn cứ Điều 114 Bộ luật Lao động 2019, người lao động cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm (thực tế thường gọi là ngày phép năm) của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nhân viên làm việc lâu năm sẽ được hưởng những ưu tiên gì?

Người lao động (nguồn từ Internet)

2. Nhân viên làm việc lâu năm có thể được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, trường hợp nhân viên làm việc lâu năm cho một công ty thì sau hai lần ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn thì công ty buộc phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu nhân viên đó vẫn tiếp tục làm việc.

Việc người lao động được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ đảm bảo được quyền lợi tối đa cho họ (người lao động được làm việc ổn định, lâu dài cùng công ty; đối với trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn thì sau khi hết hạn hợp đồng, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động). Có thể thấy, đây là quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho nhân viên làm việc lâu năm tại công ty.

3. Các phúc lợi khác dành cho nhân viên làm việc lâu năm

Ngoài các ưu tiên nêu trên theo quy định của pháp luật thì nhân viên làm việc lâu năm còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định riêng của từng doanh nghiệp. Thực tế, nhiều doanh nghiệp có các chính sách ưu đãi cho người lao động làm việc lâu năm như là:

– Ngoài việc tăng ngày phép năm theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì còn có quy định riêng để tăng thêm ngày phép năm cho nhân viên làm việc lâu năm.

– Nâng bậc lương cho người lao động làm việc lâu năm.

– Các khoản đãi ngộ khác cho người lao động và gia đình của họ (chăm sóc y tế, mua các gói bảo hiểm sức khỏe,…).

– Có các khoản thưởng riêng dành cho người lao động làm việc lâu năm theo Quy định thưởng của doanh nghiệp…

Quý khách hàng tham khảo thêm các bài viết bên dưới có liên quan đến tiền lương, chế độ nghỉ ngơi của người lao động:

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.