Khát vọng vượt ngàn – Cưỡi sóng Đà Giang

Khát vọng phát triển: “Khát vọng vượt ngàn – Cưỡi sóng Đà Giang” với nội dung quảng bá hình ảnh, những nét văn hóa bản địa đặc sắc,, tiềm năng thế mạnh về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành trung tâm phát triển của khu vực Tây Bắc.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.